Popis předmětu - AD2B32TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32TPR Projekt v týmu
Role:P Rozsah výuky:0P + 3S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem. Výběrem tématu se student stává členem skupiny. Jeho úkolem je podílet se ve spolupráci se svými kolegy na vyřešení úkolu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zpracování vymezeného odborného úkolu a nácvik týmové práce.

Osnovy přednášek:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Osnovy cvičení:

Určuje pedagogický vedoucí projektu.

Literatura:

Doporučenou literaturu určuje pedagogický vedoucí projektu.

Požadavky:

Projekt je obhajován před komisí. Hodnocena je míra vyřešení zadaného úkolu týmem a individuální příspěvek studenta.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+9s

Webová stránka:

https://kme.fel.cvut.cz/projroot/index.php

Klíčová slova:

úloha - projekt - týmová práce - prezentace - obhajoba.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKKME1 Komunikační technika P 3
BKKME5 Komunikace a elektronika P 3
BKKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BKKME4 Síťové a informační technologie P 3
BKKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BKKME2 Multimediální technika P 3


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.