Popis předmětu - AD0M14MDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav
Role:V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Úkolem předmětu je naučit studenty sestavovat numerické modely nelineárních úloh z oboru dynamiky tuhých těles, mechaniky tekutin, aerodynamiky, termodynamiky a jejich vzájemných kombinací. V rámci předmětu je podán přehled podstatných odvození, vztahů a početních postupů v jednotlivých oborech. Cvičení jsou zaměřena na sestavování numerických modelů v prostředí programu Matlab-Simulink.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14MDS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14MDS

Osnovy přednášek:

1. Základní principy statiky a kinematiky tuhého tělesa a soustav.
1. Základní principy dynamiky tuhého tělesa.
2. Vektorová a analytická dynamika soustav těles.
3. Modelování vlivů pasivních odporů.
4. Modelování podmíněných vazeb.
5. Identifikace parametrů mechanických soustav.
6. Základní principy mechaniky tekutin.
7. Základní principy aerodynamiky a dynamiky plynů.
8. Fyzikální podobnost a rozměrová analýza.
9. Modelování nestacionárního proudění.
10. Modelování proudění v obecných silových polích.
11. Základní principy termodynamiky, stavové změny a oběhy.
12. Modelování oběhů tepelných strojů.
13. Experimentální metody v mechanice těles a kontinua.

Osnovy cvičení:

1. Základy práce v prostředí Matlab-Simulink.
2. Pokročilejší techniky programování, zadání semestrální práce.
3. Model kyvadla s více stupni volnosti.
4. Model volné kladky na laně.
5. Model prokluzujícího vozíku se zavěšeným kyvadlem.
6. Zpracování naměřených dat, identifikace parametrů dynamického systému.
7. Model dynamického tlumiče.
8. Model letícího rotujícího míče.
9. Model letícího bumerangu.
10. Model U-trubice.
11. Model systému o několika propojených nádobách.
12. Model vodního trkače.
13. Model vznětového motoru.
Odevzdání semestrální práce, zápočet.

Literatura:

[1] Bedford, A., Fowler, W.: Engineering mechanics: statics & dynamics. Prentice Hall, 2005.
[2] Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2005.
[3] Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, New York, 2007.
[4] Cengel, Y., A., Boles, M., A.: Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill, New York, 2006
[5] Nožička.,J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT Praha, 1991.
[6] Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Computer Press, 2006

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.