Popis předmětu - AD1B16IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B16IND Individuální projekt Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B16IND

Cíle studia:

Podporovat v absolventech schopnost vypracovávat písemné zprávy o řešení úkolů výzkumu a vývoje, příprava ke zpracování bakalářské práce.

Obsah:

Úkolem předmětu je připravit studenty na samostatné zpracování úkolu zakončeného 20-30 stránkovou zprávou. Může sloužit jako předstupeň k vypracování a obhajobě bakalářské práce.

Osnovy přednášek:

úvodní seznámení s cíli předmětu kontrolní cvičení odevzdání projektu v zápočtovém týdnu prezentace projektu a udělení zápočtu

Osnovy cvičení:

úvodní seznámení s cíli předmětu kontrolní cvičení odevzdání projektu v zápočtovém týdnu prezentace projektu a udělení zápočtu

Literatura:

Minimálně dva tituly se vztahem k zadanému úkolu.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Klíčová slova:

termín, rozsah, seznam literatury, citace, odkaz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 5


Stránka vytvořena 22.1.2020 15:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.