Popis předmětu - AD4M39VIZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4M39VIZ Vizualizace
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na maximální využití technických možností počítačů, ale také na správné využití perceptivních schopností (a omezení) člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39VIZ

Osnovy přednášek:

1. Motivace pro vizualizaci dat, historie, kategorie vizualizace
2. Kategorizace dat pro vizualizaci
3. Základní principy vizualizace dat
4. Vizualizace skalárních dat
5. Vizualizace objemových dat
6. Vizualizace vektorových dat
7. Vizualizace n-rozměrných dat
8. Vizualizace relačních dat
9. Vizualizace textu, Vizualizace software
10. Vizualizace časově proměnných dat
11. Uživatelské rozhraní a interakce ve vizualizaci
12. Visual data mining, visual analytics, big data
13. Trendy v oblasti vizualizace dat
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem
2. Seznámení s Paraview
3. Seznámení s Tableau Public
4. Vizualizace skalárních dat
5. Vizualizace objemových dat
6. Vizualizace vektorových dat
7. 1. test
8. Prezentace rešerší
9. Vizualizace n-rozměrných dat
10. Vizualizace relačních dat
11. 2. test
12. Visual analytics
13. Prezentace úloh

Literatura:

1. Fayyad, U., Grinstein, G.G., Wierse, A.: Information Visualization in Data Mining and Knowledge Discovery, Morgan Kaufmann, 2002
2. Stasko,J., Domingue,J., Brown,M.H., Price, B.A.: Software Visualization, MIT Press, 1998
3. Chen, Ch.: Information Visualization and Virtual Environments,Springer, 1999
4. Tamara Munzner. Visualization Analysis and Design. A K Peters Visualization Series, CRC Press, 2014.
5. Alexandru C. Telea. Data Visualization: Principles and Practice (2nd edition). CRC Press, 2014.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39VIZ

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 4
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MKEEM3 Elektroenergetika V 4
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4
MKOI4 Počítačová grafika a interakce PO 4
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MKKME5 Komunikační systémy V 4
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MKKME3 Elektronika V 4
MKKME2 Multimediální technika V 4
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 4
MKKYR1 Robotika V 4
MKKYR3 Systémy a řízení V 4
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.