Popis předmětu - AD1M16IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16IND Individuální projekt
Role:P Rozsah výuky:0+12s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Zaměření projektu souvisí se studovaným oborem. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných oborovou katedrou Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16IND

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+4s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 3


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.