Popis předmětu - AD2B32SOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2B32SOS Síťové operační systémy Rozsah výuky:14P + 6C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B32SOS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B32SOS

Cíle studia:

Student se naučí ovládat, instalovat a spravovat OS typu UNIX se speciálním zaměřením na jeho síťové vlastnosti.

Osnovy přednášek:

1. Operační systémy - základní definice, vznik a vývoj, hlavní typy a rodiny OS.
2. Uživatelská práva a administrace uživatelů, uživatel root, další systémová privilegia a práce s nimi.
3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init, spouštěcí scripty.
4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. RAID, LVM, swap.
5. Síťové vlastnosti OS Linux, základní konfigurace sítě.
6. Pokročilé síťové vlastnosti OS Linux. iptables, rule-based routing, tunneling.
7. Síťová rozhraní programu - sockety, otevíraní a uzavírání spojení, přenos dat, resolver - v různých úrovních OS (jazyk C, scripting, aplikace)
8. Kompilace software v OS Unixového typu. GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.
9. Provozování základních serverových služeb v systému Linux - WWW server (LAMP), mail-server, další služby.
10. Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.
11. Unixové OS v prosředí telekomunikačních sítí. Hlavní oblasti použití.
12. Softwarová pobočková ústředna Asterisk a její nasazení na OS Linux.
13. Linux v mobilních a embedded zařízeních - routery, řídicí desky. Speciální distribuce - Android, Meego, OpenWRT...
14. Virtualizace OS a cloud computing. Přiklady pro OS Unixového typu.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Obsah počítačových cvičení. Bezpečnost práce v učebně.
2. Základní dovednosti. Administrace uživatelů, práva uživatelů, soubory a práva.
3. Vypínání a zapínání systému a procesů. Proces init.
4. Správa diskového subsystému. Administrace systému souborů. Swap, RAID, LVM.
5. Instalace operačního systému Linux. Konfigurace a překlad jádra Linux.
6. Test
7. Instalace/odinstalace programů, balíkovací systémy, ze zdrojáku.
8. Linux v síti, ifconfig, route, iptables, netstat,... základy bezpečnosti, systémové logy.
9. Užitečné nástroje, shell scripty, grep, sed, awk..
10. Tvorba vlastních programů, gcc, make....
11. Test
12. Náhradní cvičení.
13. Zápočet.

Literatura:

1. Adelstein, T. - Lubanovic, B.: Linux System Administration. O'Reilly Media, Inc., New York, 2007.

Požadavky:

1. 100% účast na cvičení (omluvená absence bude nahrazena podle pokynů vyučujícího).
2. Úspěšné zvládnutí testů.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B32SOS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKKME4 Síťové a informační technologie PO 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika V 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKYR3 Systémy a řízení V 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.