Popis předmětu - AD0B36PR1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B36PR1 Programování 1 Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy základní práce s prostředím pro vývoj programů, úvod do jazyka JAVA, vývoj programu, imperativní programování, základní řídící a datové struktury, funkce, pole, základy objektového programování, proudy a soubory. Student je schopen sestavit a odladit jednoduchý program v Javě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B36PR1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B36PR1

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy výpočetní techniky, operační systém, software,
překladač, interpret, programovací jazyky, syntaxe, sémantika
2. Koncepce Javy, základní vlastnosti, současná podoba a vývoj, úvod
do jazyka, zpracování programu, vnitřní forma, vývojová prostředí
3. Základní pojmy imperativního programování, proměnná, operátory,
jednoduché datové typy, přiřazení
4. Výrazy, vstup a výstup, řídící struktury, větvení, cyklus
5. Funkce, procedury, parametry, statické proměnné, lokální proměnné,
blok, princip přidělování paměti proměnným, halda, zásobník 6. Pole, referenční proměnná typu pole, pole jako parametr, funkce typu pole
6. Pole ^
7. Principy objektového přístupu, třídy, třída jako programová
jednotka, třída jako zdroj funkcí, třída jako datový typ, statické a instanční metody,
8. Struktura objektu, dynamický charakter objektu, konstruktory,
vlastnosti konstruktorů, přetěžování, instance třídy, autorizovaný přístup . Třídy a dědičnost, hierarchie tříd, dědění, kompozice, abstraktní třídy, polymorfismus
9. Rekurze ^
10. Spojové struktury ^
11. ADT ^
12. Soubory a proudy, soubor jako posloupnost bytů,úvod do zpracování
výjimek, ukládání/čtení primitivních typů, primitivních typů a objektů (řetězců), objektů do souboru - serializace
13. Algoritmy ^
14. Rezerva ^

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s počítačovou učebnou a výpočetním prostředím
2. Seznámení s vývojovým prostředím pro programování
3. Struktura programu v jazyku Java
4. Odladění triviálních úloh ve vývojovém prostředí, spuštění mimo něj
5. Sekvence, vstup, výstup, větvení
6. Cykly
7. Pole, zadání semestrální práce
8. Řešení složitější úlohy, rozklad na podproblémy
9. Procedury a funkce
10. Třídy a objekty I 11.Třídy a objekty II
12. Soubory a proudy
13. Test
14. Zápočet

Literatura:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007
[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007
[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002
[4] http://service.felk.cvut.cz/courses/A0B36PR1/
[5] http://service.felk.cvut.cz/courses/X36ALG/

Požadavky:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A0B36PR1/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A0B36PR1/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKOI1 Počítačové systémy P 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BKOI3 Softwarové systémy P 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy P 1
BKKYR1 Robotika P 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P 1
BKKYR3 Systémy a řízení P 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 1
BKKME1 Komunikační technika V 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKME4 Síťové a informační technologie V 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BKKME2 Multimediální technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 13.12.2019 12:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.