Popis předmětu - AD0M37DUP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
Role:V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Výklad o všech družicových navigačních systémech minulých, existujících i budoucích. Pozornost se klade na pochopení výkladu studenty mimo obor radiotechnika. Pozornost je věnována laboratorním měřením a možnosti samostatného programování přijímače.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37DUP

Cíle studia:

Presenting problems related to satellinte navigation

Osnovy přednášek:

1. Princip činnosti družicových navigačních systémů.
2. Přesnost systémů.
3. Systém GPS I - konstelace, signály.
4. Systém GPS II - služby včetně NAVWAR.
5. Glonass - konstelace, signály a kmitočty.
6. Galileo I - konstelace, kmitočtová pásma.
7. Galileo II - přesnost, měření na více kmitočtech.
8. Galileo III - modulace a pžřenášená data, pilotní signály a jejich význam.
9. Systém Compass.
10. Příjem v obtížných podmínkách. Podpůrné (diferenční systémy). Asistované systémy.
11. Systémy QZSS, MSAS, GAGAN, EGNOS, WAAS.
12. Modernizace systémů a předpokládaná přesnost.
13. Aplikace systémů, chyby, WGS 84.
14. Předhled historických systémů: Transit. Tchayka, Rexstar, 601 a další. Vlastnosti, přednosti a nedostatky.

Osnovy cvičení:

1. Měření zpoždění v radiotechnice.
2. Korelační funkce, vzorec, realizace, problém konečné doby integrace.
3. Signály pro dálkoměrná měření.
4. Signály pro dopplerovská měření.
5. Korelační funkce Goldových kódů.
6. Zabezpečení přenosu navigační zprávy (FEC). Hammingovy kódy.
7. Algoritmus výpočtu polohy. Linearizace rovnic polohy.
8. Přesnost určení polohy, přesnost měření vzdálenosti.
9. Přesnost určení polohy, matice směrových kosinů a DOP.
10. Přesnost měření času, přenos časové informace.
11. Programování experimentálního přijímače družicové navigace I.
12. Programování experimentálního přijímače družicové navigace II.
13. Měření s přijímačem v terénu, problémy obtížného příjmu.
14. Zápočet, časová rezerva.

Literatura:

1. Parkinson, B.W., Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications: AIAA: Washington, 1996.
2. Misra, P., Enge, P.: Global Positiioning System. Ganga-Jamuna Press: 2004
3. Petrovski. I.: GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise Positioning 1st Edition, Cambridge University Press; 1 edition (May 31, 2014), ISBN: 1107035848

Požadavky:

viz moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=169

Klíčová slova:

Družicová navigace, GPS, GLONASS, GALLILEO.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 6.8.2020 14:50:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.