Popis předmětu - AD1B14SEM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář
Role:P, V Rozsah výuky:0+14
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Škola hrou, jak se seznámit s užitou elektrotechnikou od výroby - zdrojů až po spotřebu - elektropohony, řízení zpracování dat a jejich prezentaci. Ukázky simulovaných úloh elektrotechnických experimentů až po exkurzi s reálnou ukázkou výrobních procesů a dálkovým monitorováním pracovních režimů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14SEM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14SEM

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Proč studovat užitou elektrotechniku - od elektrárny po počítač
2. Zdroje elektrické energie - přehled elektráren a využití alternativních zdrojů
3. Zdroje elektrické energie - akumulátory , solární panely (SolarCar)- palivový článek
4. Rozvod elektrické energie - od elektrárny až domů na stůl
5. Moderní napájecí zdroje - měniče kmitočtu a řízení pohonu
6. Automatizace v elektrotechnice - PLC systémy jejich programování
7. Malé pohony pro automatizaci - robotika
8. Servopohony s permanentními magnety a jejich řízení
9. Kinematika pohonu, návrh pohonné jednotky s výběrem převodovky
10. Měřicí technika v elektrotechnice, sběr dat a vyhodnocení na PC - LabVIEW
11. Modelování a simulace v elektrotechnice - MatLab
12. Přenos informací průmyslovou sběrnicí CAN. a jejich zpracování
13. Materiály pro elektrotechnická zařízení
14. Exkurze - náhradní zdroje UPS a bagry Phoenix - Zeppelin CAT - zápočet

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 1
BKOI3 Softwarové systémy V 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management P 1
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BKKME1 Komunikační technika V 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKME4 Síťové a informační technologie V 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BKKME2 Multimediální technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 11.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.