Popis předmětu - AD1M14RPO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů Rozsah výuky:14+6L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled, metody modulace, skalární řízení, transformace veličin, vektorové řízení, přímé řízení, kompatibilní usměrňovač, servopohony, číslicové zpracování signálů, diskrétní funkce, diferenční rovnice, Z-transformace a její vztah k Laplaceově transformaci, vzorkované systémy, aliasing a jeho důsledky, číslicové filtry, číslicové regulátory, PSD regulátor, odvození a metody pro stanovení koeficientů diferenční rovníce, výpočty v pevné a plovoucí čárce, poměrné jednotky a normalizace veličin, signálové procesory pro pohony, hw podpora pro řešení modulátorů, programové řešení řídících algoritmů, obvodové řešení mikroprocesorových regulátorů, ochranné obvody, ladění, testování a monitorování

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14RPO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14RPO

Osnovy přednášek:

1. Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled
2. Metody modulace
3. Skalární řízení
4. Transformace souřadnic, model motoru
5. Vektorové řízení
6. Přímé řízení
7. Řízený usměrňovač, servopohony
8. Číslicové zpracování signálů, diskrétní funkce, diferenční rovnice
9. Z-transformace, vzorkované systémy, aliasing a jeho důsledky, číslicové filtry
10. Číslicové regulátory, PSD regulátor, výpočet koeficientů
11 Poměrné jednotky a normalizace veličin, výpočty v pevné a plovoucí čárce, systém fraction
12. Signálové procesory pro pohony, hw podpora pro řešení modulátorů
13. Programové řešení řídících algoritmů, vliv kvantizačních chyb
14. Ochranné obvody, ladění, testování a monitorování

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů , bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, MPLAB IDE
2. Řídicí jednotka MC1 se signálovým procesorem
3. Výkonové měniče MC1H a MC1L pro řízení asynchronních a synchronních motorů
4. Kompilátor C30, linker a asembler A30, modulární a procedurální programování
5. Simulátor MPLAB C30 a emulátor ICD2, ladění v MC1
6. Třífázový PWM modulátor s ochrannými dobami při komutaci
7. Skalární řízení asynchronního motoru, vzor realizace a analýza řešení
8. Vektorové řízení asynchronního motoru, transformace souřadnic, model motoru, analýza řešení
9. Vektorové řízení asynchronního motoru, PS regulátory, modulátor, analýza řešení
10. Řízení BLDC motoru, vzor realizace
11. Poměrné jednotky, normalizace, syntéza dílčích bloků, výpočty v pevné řádové čárce
12. Vektorové řízení asynchronního motoru, DSP s plovoucí řádovou čárkou, vzor realizace
13. Vektorové řízení, souhrn a přehled řešení
14. Zápočet

Literatura:

[1] Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489.
[2] Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN-8024705079
[3] dsPIC30F6010 Data Sheet DS70119D. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2004
[4] Kernighan B. W., Ritchie D. M., Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 23.5.2019 09:51:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.