Popis předmětu - AD0M14DGP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů Rozsah výuky:14+6L
Garanti:Hlinovský V. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hlinovský V. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Požadavky na jakost výrobku. Spolehlivost - kvalitativní ukazatele, označování a zjišťování spolehlivosti. Poruchy, statistika poruch. Typové zkoušky točivých strojů, transformátorů, rozváděčů a elektrických zařízení. Napěťové zkoušky izolačních systémů. Diagnostika a monitorování elektrotechnických zařízení. Rušivé signály ve výkonových systémech. Základní pojmy elektromagnetické kompatibility - emise a odolnost, meze, metody zkoušení. Posuzování shody a certifikace výrobků z hlediska EMC

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M14DGP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14DGP

Osnovy přednášek:

1. Význam zkušebnictví, požadavky na jakost výrobků
2. Organizace práce zkušeben, význam a druhy zkoušek
3. Příručka jakosti, státní akreditace
4. Předpisy a normy ve zkušebnictví - certifikace výrobků v Evropské unii
5. Technické vybavení zkušeben
6. Typové zkoušky elektrických strojů, měření v ustálených stavech
7. Typové zkoušky elektrických strojů, měření v přechodných stavech
8. Měření elektrotechnických zařízení - telekomunikace, řídicí systémy
9. Měření elektromagnetické kompatibility elektrických pohonů
10. Diagnostika stavu elektrotechnických zařízení
11. Měřicí systém řízený počítačem
12. Sběrnice RS-232, GPIB, CAN, USB
13. Ovládání přístrojů počítačem a přenos dat pomocí LabWindows/ LabView
14. Matematické zpracování dat

Osnovy cvičení:

1. Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT
2. Měřený vzorek asynchronní motor - měřící systém
3. Měření izolačního odporu, přiložené napětí, měření odporu vynutí stroje
4. Základní zkoušky typového protokolu - naprázdno, nakrátko, doběh, zatěžování
5. Měření přechodných stavů - rozběh, porovnání s momentovou charakteristikou
6. Měření přechodných stavů - připnutí transformátoru na síť, zkrat na synchronním generátoru
7. Tvorba typového protokolu - archivace naměřených dat
8. Měření vibrací - kritické otáčky, chyby ložisek
9. Měření časových průběhů na osciloskopech
10. Telekomunikační měření - spektrální analyzátor
11. Základní komunikační protokol pro přenos dat mezi PC a měřicím přístrojem- SCPI
12. Programovací prostředí pro měření a vyhodnocení zkoušek - LabView, LabWindows CVI
13. Přenos dat z altimetru, teploměru, osciloskopu do PC - samostatná práce
14. Samostatná práce - kontrola - zápočet

Literatura:

1. Trinkewitz, Z. Průmyslové zkoušky velkých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL. 1981
2. Pavlásek, F., Pivoňka, P. Automatizace zkoušení elektrických strojů. Praha: SNTL. 1985

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 19.6.2019 12:51:19, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.