Popis předmětu - AD2M31SMU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M31SMU Signály v multimédiích Rozsah výuky:14KP+6KC
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na metody používané pro zpracování signálů v multimediální technice včetně technik dvojdimenzionální analýzy a netradičních metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M31SMU

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M31SMU

Cíle studia:

Předmět seznamuje s teoretickým zázemím moderních metod zpracování signálů a je přípravou pro odborné navazující předměty.

Osnovy přednášek:

1. Systémové charakteristiky vybraných analogových soustav
2. Měření zpoždění pomocí korelační a spektrální analýzy
3. Kepstrální analýza a její použití
4. Metody redukce šumů a restaurace signálů
5. Metody separace signálů
6. Metody pro BCI
7. Analýza stavu pozorujícího subjektu
8. Prostředky komunikace člověk-multimediální systém
9. 2-D vzorkování
10. 2-D konvoluce a korelace
11. 2-D DFT, váhování
12. Moderní a netradiční metody zpracování signálů I 13.Moderní a netradiční metody zpracování signálů II
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Použití systémových charakteristik vybraných analogových soustav
2. Použití metod měření zpoždění
3. Ilustrace použití kepstrální analýzy
4. Realizace redukce šumů a restaurace signálů
5. Realizace separace signálů
6. Možnosti realizace komponent systému pro BCI
7. Realizace snímání biologických signálů
8. Ilustrace možností pro komunikaci člověka s multimediálním systémem
9. Implementace 2-D vzorkování
10. Realizace 2-D konvoluce a korelace
11. Realizace 2-D DFT
12. Ukázky nových metod analýzy signálů I 13.Ukázky nových metod analýzy signálů II
14. Rezerva

Literatura:

1. R. C. Gonzales and R. E. Woods: Digital Image Processing, Third edition, Pearson Prentice Hall, 2008
2. S. V. Vaseghi: Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction. Wiley Teubner, 1997

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je vypracování semstrální práce a aktivita ve cvičeních. Podmínkou úspěšné zkoušky je absolvování testu, popř. ústní zkoušky.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M31SMU

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MKEEM3 Elektroenergetika V 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MKKME2 Multimediální technika PO 2
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 20.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.