Popis předmětu - AD3B38DSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě Rozsah výuky:28P+6L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:7 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je věnován principům a technologiím distribuovaných systémů (DS) a jejich nasazení v typických třídách aplikací. Jsou popsána základní fyzická komunikační média, vysvětleny topologie DS, metody řízení přístupu, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Poté jsou představeny nejrozšířenější v praxi užívané technologie distribuovaných systémů, položeny základy protokolů Internetu a představeny typické aplikace distribuovaných systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B38DSY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B38DSY

Osnovy přednášek:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, parametry, měření (reflektometrie)
3. Analogové a digitální modulace, principy, vlastnosti, využití
4. Metody přístupu ke sdílenému médiu a jejich charakteristiky, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie DS, základní rozhraní (EIA232, 422, 485, proudová smyčka, USB )
5. Kódování (kanálové, detekce a opravy chyb, symetrické a asymetrické šifrování, digitální podpis )
6. Průmyslové distribuované systémy X počítačové sítě - charakteristika, rozdíly, typické aplikace
7. Průmyslové distribuované systémy - vybrané standardy (FF, CANopen, Profibus, KNX, ASI, HART ), jejich specifika a aplikace
8. Počítačové sítě (především IEEE 802.3), varianty, aktivní prvky a jejich konfigurace, VLAN, metody zajištění determinismu
9. Bezdrátové sítě I (IEEE 802.11, IEEE 802.16)
10. Bezdrátové sítě II (IEEE 802.15, ZigBee, Bluetooth, RFID)
11. Sítě a modemy (PSTN, xDSL, GSM, PLC, kabelové, rádiové), parametry a aplikace
12. Základy TCP/IP, protokoly a technologie Internetu
13. Propojování distribuovaných systémů, směrování, protokoly a nástroje pro správu distribuovaných systémů
14. Aplikace distribuovaných systémů (datové a komunikační sítě, řídicí systémy, geograficky rozsáhlé systémy sběru dat, sítě ve vozidlech a letadlech), EMC

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, bezpečnost, seznámení s úlohami
2. Modemová komunikace
3. Frekvenční spektra modulovaných signálů
4. Měření parametrů optických vláken
5. Sběrnice RS 485
6. Modulární optický telemetrický systém
7. Digitální modulace pro bezdrátové sítě
8. Predikce a ověření pokrytí signálu bezdrátových senzorových sítí
9. Distribuovaný systém CAN
10. Přenos dat po napájecí síti
11. Simulace přenosového kanálu v prostředí Matlab
12. Ověření vlastností sítě ZigBee
13. Deterministická komunikace v sítích Ethernet
14. Zhodnocení cvičení, zápočty

Literatura:

[1] Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931
[2] Elsenpeter, R.C.: Optical Networking. McGraw-Hill 2001, ISBN 978-0072193985
[3] Sohraby, K.: Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols and Applications. John Wiley & Sons 2007, ISBN 978-0471743002

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38DSY

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI1 Počítačové systémy V 5
BKOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BKOI3 Softwarové systémy V 5
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 5
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 5
BKKYR1 Robotika P 5
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P 5
BKKYR3 Systémy a řízení P 5
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 5
BKKME1 Komunikační technika V 5
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BKKME4 Síťové a informační technologie V 5
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BKKME2 Multimediální technika V 5
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTMWM Web a multimedia V 5
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 5
BKSTMMI Manažerská informatika V 5
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 5
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 5
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 5
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 5


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.