Popis předmětu - AD0B16FI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B16FI1 Filozofie I
Role:PV, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Probírají se tu základní myšlenky a postavy antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i mnohé aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B16FI1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16FI1

Cíle studia:

Seznámení se základními postavami a myšlenkami antické filosofie.

Obsah:

Přehled antické filosofie se zaměřením na transdisciplinární otázky.

Osnovy přednášek:

1. Filozofie a filozofování. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.
2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché), redukcionismus.
3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.
6. Anaxagorás, Empedoklés. Pojímání hmoty.
7. Atomismus, jeho zrod a důsledky. Absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.
9. Život a smrt Sókrata. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Malé sókratovské školy, megařané, logicky paradox Lháře.
11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?
12. Aristotelés a vyvrcholení klasické filozofie. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.
13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Svatý Augustin, Boethius.

Osnovy cvičení:

1. Pojem filozofie. Příklady mýtů.
2. Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.
3. Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).
4. Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).
6. Pojímání hmoty za antiky a dnes.
7. Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.
9. Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.
10. Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.
11. Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.
12. Aristotelská logika a fyzika.
13. Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

Literatura:

1. Zamarovský, P. Příbeh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005
2. Zamarovský, P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007
3. Kratochvíl, Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Juza, Praha 1993
4. Tretera, I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996
5. Stumpf, E. S. Socrates to Sartre, McGraw-Hill, New York 1993

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1

Klíčová slova:

Antická filosofie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PV 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru PV 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management PV 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME5 Komunikace a elektronika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.