Popis předmětu - AD0B16HT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B16HT1 Historie vědy a techniky 1
Role:PV, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B16HT1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16HT1

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia Historie vědy a techniky.
2. Základní heuristika oboru.
3. Pravěké technologie a věda a vynálezy ve starověku.
4. Technické vybavení ve středověku a renesační vědecké a technické myšlení.
5. Komparace univerzitního a technického školství v Evropě a v českých zemích.
6. Manufakturní období, industrializace a jejich ekonomické důsledky.
7. První průmyslová revoluce a její emancipace v evropských zemích.
8. Od osvícenství k osvětlení.
9. Komunikační systémy.
10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace.
11. Vývoj elektrotechniky.
12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945.
13. Moderní technologie současnosti.
14. Hodnocení vlivu techniky na společnost.

Osnovy cvičení:

1. Vědecká disciplína Historie vědy a techniky a vývoj zkoumání v oboru.
2. Prameny poznání - archivy, muzea, knihovny pro historii vědy a techniky, encyklopedie.
3. Technika pravěku a starověku na území českých zemí.
4. Středověká a renesanční technika v českém prostředí.
5. Vývoj technického školství v českých zemích a v Československu.
6. Cechy a manufaktury v českém prostředí.
7. První průmyslová revoluce a emancipace české vědy a techniky.
8. Ekonomické změny po První průmyslové revoluci v českých zemích.
9. Druhá průmyslová revoluce, urbanizace a česká společnost.
10. Reflexe techniky v českém umění.
11. Specializace techniky a každodenní život v 19. - 20. století.
13. Významné osobnosti české vědy a techniky.
14. Technika a svět na přelomu 20. a 21. století v České republice.

Literatura:

1. PATURI, F.R.: Kronika techniky, Praha 1993 (A Chronicle of Technology, Dortmund 1988.)
2. EFMERTOVÁ, M. K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. ČVUT, Praha 1997.
3. EFMERTOVÁ, M. Osobnosti české elektrotechniky. ČVUT, Praha 1998.
4. JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995.
5. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003.
6. DVD - Obrazy z českých dějin 1914-2004. Praha 2008.
7. Propyläen Technikgeschichte. 5 bds. Berlin: Propyläen Verl.,1990-1992.
8. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002.
9. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008.
10. BENSAUDE-VINCENT, Bernadette, BLONDEL Christine (eds). Science and Spectacle in the European Enlightenment. London: Ashgate, 2008.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-vedy-a-techniky-1

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-vedy-a-techniky-1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika PV 4
BKEEM_BO Před zařazením do oboru PV 4
BKEEM2 Elektrotechnika a management PV 4
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSTMWM Web a multimedia V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME5 Komunikace a elektronika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 3.8.2020 11:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.