Popis předmětu - AD4B99RPH

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD4B99RPH Řešení problémů a hry Rozsah výuky:7KP+9KC
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Hlavní motivací je naučit studenty přemýšlet o problémů inženýrským způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, *proč* jim to nefungovalo. Ukázat, že informatika na FEL je zajímavá, že to není jenom suché programování GUI, či nezáživných aplikaci. Obecně, že je to více než jen samotné kódování. Primárním cílem, není aby studenti vypracovali bezchybně, ale aby se naučili klást podstatně otázky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B99RPH

Cíle studia:

Hlavní motivací je umožnit studentům reálné řešení světových problémů. Zahrnuje správné přemýšlení o problému, jeho rozkladu, testování, ověřování, hodnocení.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Nekooperativní hry, představení první společné úlohy. Úvod do Pythonu.
2. Python, nutné minimum pro úplné začátečníky.
3. Python, velejemný úvod do objektů. Představení úlohy bludiště.
4. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
5. Spam filter, Reversi, představení třetích úloh.
6. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
7. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
8. Shrnutí předmětu, diskuse nad dosaženými výsledky.

Osnovy cvičení:

Ve cvičení budou studenti pracovat samostatně na alespoň dvou větších úlohách. Budou programovat v Pythonu a Javě. Úlohy mají samostatně odevzdávané a bodované podúlohy. Studenti budou svá řešení a návrhy průběžně konzultovat v rámci cvičení. Množina úloh se bude průběžně doplňovat a obměňovat. Příkladz úloh: Spam filtr. Jednoduchá detekce zpráv na základě výskytu podezřelých slov. K dispozici trénovací i testovací množina. Reversi, dvouhráčové hry. Hledání cesty pro mobilního robota. Jednoduché bludiště, scéna obsahující jednoduché geometrické objekty. úkolem je nalézt cestu pro robota z bodů A do bodů B. Kritérium optimality může být různé. Vězňovo dilema, klasický problém z teorie her se širokou aplikovalností.

Literatura:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b99rph/literatura

Požadavky:

žádné

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c

Klíčová slova:

Řešení problémů, dekompozice problému, testování, programování, Python, Java

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BKEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKOI1 Počítačové systémy P 1
BKOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BKOI3 Softwarové systémy P 1
BKOI2 Informatika a počítačové vědy P 1
BKKYR1 Robotika V 1
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKYR3 Systémy a řízení V 1
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BKKME1 Komunikační technika V 1
BKKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BKKME4 Síťové a informační technologie V 1
BKKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BKKME2 Multimediální technika V 1
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTMWM Web a multimedia V 1
BKSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BKSTMMI Manažerská informatika V 1
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V 1
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.