Popis předmětu - AD1M16FIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16FIM Finanční management Rozsah výuky:14+6c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota a investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice, krátkodobé financování, řízení hotovosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16FIM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16FIM

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Je NPV důležité? Základy úrokového počtu.
2. Anuita, perpetuita, úročení.
3. Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly. NPV a IRR. Pastičky IRR.
4. Určení a použití toku hotovosti. Volba doby porovnání.
5. Současná hodnota obligací a akcií.
6. Zahrnutí inflace do výpočtu NPV. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.
7. Analýza projektu, scénáře a rozhodovací stromy.
8. Výnos a riziko, teorie portfolia.
9. Přímka kapitálového trhu, model CAPM, systematické a nesystematické riziko.
10. Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky.
11. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
12. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
13. Durace, volalita, hedging, futures, termínové kontrakty a swap.

Osnovy cvičení:

1. Opakování tabulkového procesoru se zaměřením na finance.
2. Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
3. Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
4. Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
5. Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
6. Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
7. Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
8. Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
9. Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
10. Semestrální test.
11. Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice. Odevzdání sem. projektu.
12. Reálné opce, oceňování reálných opcí.
13. Vyhodnocení semestrálního projektu. Zápočet.

Literatura:

1. Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press 2005
2. Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999
3. Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1990
4. Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998
5. Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-management

Požadavky:

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor study https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.