Popis předmětu - AD1M16STA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Základy statistického zpracování dat. Třídení údajů a rozdělení četností. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. Testování statistickych hypotéz. Indexy sčitatelné a nesčitatelné extenzitní veličiny. Regrese a korelace. Základní popis časových řad. Vyrovnání časových řad. Extrapolace časových řad.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Statistické řady a třídění. Rozdělení četností.
2. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy.
3. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry variability, šikmosti a špičatosti.
4. Bodové odhady parametrů základního souboru.
5. Intervalové odhady parametrů základního souboru.
6. Testování statistickych hypotéz.
7. Hospodářské indexy - individuální a souhrnné. Agregátní indexy
8. Hospodářské indexy proměnlivého složení. Vícefaktorové indexy
9. Párová regrese a korelace - základní pojmy.
10. Měření intenzity závislosti.
11. Vícenásobná lineární regrese a korelace.
12. Časové řady - základní pojmy. Průměrování.
13. Vyrovnání a extrapolace časových řad.
14. Rezerva a opakování náročnějsí látky.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy. Statistické řady a třídení. Rozdělení četností.
2. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry polohy.
3. Popisné charakteristiky jednorozměrných rozdělení. Míry variability, šikmosti a špičatosti.
4. Bodové odhady parametrů základního souboru.
5. Intervalové odhady parametrů základního souboru.
6. Testování statistickych hypotéz.
7. Hospodářské indexy - individuální a souhrnné. Agregátní indexy
8. Hospodářské indexy proměnlivého složení. Vícefaktorové indexy
9. Párová regrese a korelace - základní pojmy.
10. Měření intenzity závislosti.
11. Vícenásobná lineární regrese a korelace.
12. Časové rady - základní pojmy. Průměrování.
13. Vyrovnání a extrapolace časových řad.
14. Rezerva a opakování náročnějsí látky.

Literatura:

1. Kaňok M.: Statistické metody v managementu. Praha: ČVUT 2002
2. Kaňok M.: Statistické metody v řízení. Praha: ČVUT 1996
3. Kaňok M.: Statistické metody v marketingu. Praha CIMA, 2001
4. Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia 2006

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/statisticke-metody-v-ekonomice

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/statisticke-metody-v-ekonomice

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.