Popis předmětu - AD1M16EKL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika
Role:P, V Rozsah výuky:21+3s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. Globální, regionální a lokální ekologické problémy. Skleníkovy efekt, klimatické změny a globální souvislosti. Fosilní paliva, jaderný palivový cyklus a životní prostředí. Systémové a ekonomické aspekty obnovitelných zdrojů energie. Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie. Ekonomická efektivnost projektů na užití OZE. Nástroje pro regulaci činností vzhledem životnímu prostředí. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí. Externality. Environmentální indikátory a stav ŽP v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16EKL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16EKL

Osnovy přednášek:

1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty
3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami
4. Vlivy a účinky na životní prostředí
5. Fosilní paliva a životní prostředí
6. Jaderný palivový cyklus a životní prostředí
7. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady
8. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie
9. Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie
10. Ekonomická efektivnost projektů využívajících obnovitelné zdroje energie
11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí
12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí
13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití
14. Environmentální indikátory a stav životního prostředí v ČR

Osnovy cvičení:

1. Názory na ekologické problémy
2. 3. Aktuální ekologické problémy - diskuze
4. 5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze
6. 7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.
8. 9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.
10. 11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR
12. 13. Zápočet
14.

Literatura:

1. Knápek,J. - Geuss, E: Ekologie a ekonomika. Skriptum CVUT FEL, 2000
2. Cunnigham, W. - Cunnigham, M. - Saigo, B,: Environmental Science. McGraw-Hill, 2003
3. Environmentální výhled OECD. Ministerstvo životního prostředí, 2002
4. Šauer, P. a kol.: Náklady na ochranu životního prostředí. Oeconomia. Praha 2005
5. Kol. autorů: Obnovitelné zdroje energie. ČEZ 2007.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekologie-a-ekonomika

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekologie-a-ekonomika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.