Popis předmětu - AD1M16SIR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16SIR Systémové inženýrství
Role:P, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Systémový přístup a rozhodování v manažerské praxi, rozhodovací modely, teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti, vícekriteriální rozhodování, stochastické programování, expertní systémy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16SIR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16SIR

Osnovy přednášek:

1. Charakteristika disciplíny, systémový přístup, fáze řešení
2. Rozhodovací procesy - základní pojmy, klasifikace, škály
3. Teorie her - základní pojmy, metody řešení, aplikace
4. Rozhodování za rizika - metody, aplikace
5. Rozhodování za neurčitosti - metody, aplikace
6. Vícekriteriální optimalizace - úvod, metody stanovení vah
7. Vícekriteriální hodnocení variant - jednoduché metody, užití
8. Vícekriteriální hodnocení variant - složitější metody
9. Vektorová optimalizace - jednoduché metody, aplikace
10. Vektorová optimalizace - složitější metody
11. Stochastické programování - aktivní a pasivní metody
12. Expertní metody - metody, organizace
13. Expertní metody - vyhodnocování
14. Rozhodovací úloha manazera

Osnovy cvičení:

1. Opakování - lineární programování
2. Rozhodovací procesy - typické úlohy
3. Maticové hry, metody řešení, aplikace
4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy
5. Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy
6. Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení
7. Definice cílů a kritérií v rozhodovacích situacích
8. Vektorová optimalizace - metody řešení
9. Modelový příklad na rozhodování (týmová práce)
10. Stochastické programování - metody řešení
11. Test
12. Expertní metody - váhy kritérií
13. Expertní metody - modelový příklad (týmová práce)
14. Softwarová podpora rozhodování

Literatura:

1. Fotr, J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter, J.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress 2006
2. Dostál P., Sojka Z., Rais K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 2005
3. Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress 2007.
4. Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990
5. Janíček P., Marek J. a kol.: Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada 2013

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.