Popis předmětu - AD1M16VEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16VEN Výroba energie
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Zdroje energie, energetické procesy, obecné energetické zařízení, jeho energetická bilance a charakteristiky. Přehled technologií (klasických i nekonvenčních) výroby energie - elektřina, pára, horká voda, tuhá, tekutá a plynná paliva. Energetické výrobny vč. druhů a jejich hlavních částí, základní provozní charakteristiky a výpočty THU, provozní a technickoekonomické vlastnosti, provoz, řízení. Ekologické důsledky provozu energetických výroben a opatření pro jejich minimalizaci.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16VEN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16VEN

Osnovy přednášek:

1. Obecné energetické zařízení, bilance, energetické charakteristiky
2. Energetická paliva tuhá, klasifikace, technickoekonomické vlastnosti
3. Dtto paliva kapalná a plynná
4. Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky
5. Technologické procesy v tepelných elektrárnách
6. Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance
7. Likvidace škodlivých exhalací (SO2 a NOx) - ekonomické důsledky
8. Hmotnostní a energetická bilance kotelny a strojovny
9. Vodní hospodářství tepelných elektráren a chladicí soustava
10. Elektrárny s plynovými turbínami a paroplynovými cykly, tech a ek. charakteristiky
11. Jaderné elektrárny, klasifikace a tech. a ek. porovnání jednotlivých druhů
12. Účinnost jaderné elektrárny, jaderné palivo a jeho spotřeba
13. Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky
14. Jiné (nekonvenční) zdroje elektrické energie a tepla

Osnovy cvičení:

1. Ověření základních znalostí o strojních energetických zařízeních (vstupní test)
2. Výpočty THU energetických procesů (účinnost, měrná spotřeba, měrné ztráty)
3. Přepočty jakostních charakteristik tuhých energetických paliv
4. Přepočty jakostních charakteristik kapalných a plynných paliv
5. Příklady výpočtů charakteristik spalovacích procesů (spalovací trojúhelníky)
6. Stanovení účinnosti parního kotle přímou a nepřímou metodou
7. Výpočet hmotnostní a energetické bilance parní výrobny - test
8. Výpočet potřeby a spotřeby vody tepelné elektrárny
9. Výpočet ukazatelů kondenzace (vzduch, porovnávací diagram aj.)
10. Výpočet paroplynového cyklu (hmotnostní a energetická bilance)
11. Určení dělicího faktoru a propočtů obohacovacích cyklů jaderného paliva
12. Výpočet spotřeby jaderného paliva
13. Příklady technicko-provozních výpočtů ve vodní elektrárně
14. Záverečný test

Literatura:

1. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984
2. Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989
3. Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.
4. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie Znalosti z předmětu Energetická strojní zařízení nebo ekvivalent.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie

Klíčová slova:

ekonomika energetiky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 1
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.