Popis předmětu - AD1M16MEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16MEE Management výroby energie
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Ekonomika a řízení energetických výroben a výroben průmyslu paliv, energetické bilance a kalkulace nákladů výroby energie - elektřina, pára, horká voda, uhlí, tekutá a plynná paliva, hospodárné rozdělování zatížení mezi energetické výrobny, nákladová analýza.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16MEE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MEE

Osnovy přednášek:

1. Specifické rysy technologie výroby energie
2. Řízení a organizace výrobních energetických podniků
3. Výrobně-hospodářská činnost, klasifikace a plánování
4. Organizace palivového hospodářství
5. Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace nákladů na palivo
6. Organizace a řízení provozu energetických výroben
7. Řízení technologických procesů
8. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren
9. Normování a plánování spotřeby paliv a energie
10. Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren
11. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)
12. Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla
13. Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla
14. Klíčování nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

Osnovy cvičení:

1. Procvičení základních elektrárenských pojmů
2. Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou
3. Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben
4. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny
5. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování
6. Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky
7. Test
8. Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben
9. Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG
10. Výpočet normované spotřeby paliva
11. Hospodárné rozdělování zatížení
12. Test
13. Rozbor THU metodou přímou a nepřímou (ÚKTE)
14. Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Literatura:

1. Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.
2. Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986
3. Koontz, H. - Weihrich, H. : Management. McGraw-Hill (10. Vydání 1993). Český překlad. Nakladatelství Victoria Publishing, Praha 1993.
4. Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 1995.
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie Znalosti z A1M16VEN a Energetická strojní zařízení nebo ekvivalent.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-vyroby-energie

Klíčová slova:

ekonomika energetiky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 2
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 11.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.