Popis předmětu - AD1M16MES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět umožňuje získání vědomostí a orientaci v oblasti managementu a ekonomiky energetických soustav. Charakterizuje náklady na energii, marginální náklady pro stanovení cen a tarifů. Nedílnými součástmi předmětu jsou principy trhu s jednotlivými formami energie a dlouhodobé a operativní rozhodování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16MES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MES

Osnovy přednášek:

1. Organizační uspořádání energetiky a plynárenství
2. Energetická politika ČR
3. Legislativa v energetice
4. Charakteristika nákladů na výrobu a dopravu energie
5. Marginální náklady na elektřinu
6. Trh s energií a přirozený monopol v energetice
7. Regulace chování energetických podniků a cen energie
8. Principy integrovaného plánování zdrojů
9. Ekonomický model energetického podniku
10. Optimalizace energetických prvků a systému
11. Ekonomické aspekty spolehlivosti dodávky energie
12. Operativní řízení energetických systémů
13. Metody řízení poptávky
14. Ekonomické aspekty mezinárodní spolupráce v energetice

Osnovy cvičení:

1. Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie
2. Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie
3. Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie
4. Finanční a ekonomická studie výroby elektřiny a tepla - případová studie
5. Cenová analýza nákupu a prodeje elektřiny v ČR - případová studie
6. Cenová analýza nákupu a prodeje elektřiny v ČR - případová studie
7. Cenová analýza nákupu a prodeje zemního plynu v ČR - případová studie
8. Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie
9. Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie
10. Rozvoj energetické soustavy - technicko-ekonomická případová studie
11. Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR
12. Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR
13. Měrné tržby a tarify elektrické energie
14. Měrné tržby a tarify elektrické energie

Literatura:

1. Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002
2. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN
3. Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro Energetický regulační úřad ČR v letech 2002-2007

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 3
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.