Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AD0B15PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Zakončení:Z,ZK
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se věnuje legislativním a technickým podmínkám provozování elektroenergetických soustav. Zabývá se způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, regulací základních systémových veličin na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B15PES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B15PES

Osnovy přednášek:

1. Právní rámec energetických odvětví.
2. Energetická legislativa, trh s elektrickou energií.
3. Elektroenergetika a životní prostředí.
4. Způsob provozování sítí nn a vn.
5. Způsob provozování sítí vvn.
6. Uzemňovací soustavy.
7. Regulace napětí v ES.
8. Regulace frekvence v ES.
9. Regulace elektrárenského bloku.
10. Dispečinky přenosové a distribuční soustavy.
11. Propojené elektrizační soustavy.
12. Model izolované ES.
13. Ostrovní provoz, black-out.
14. Plynárenské a teplárenské sítě.

Osnovy cvičení:

1. Základní pojmy regulace, popis systémů.
2. Regulační obvody, kvalita regulace.
3. Diagramy zatížení.
4. Statické charakteristiky P-f.
5. Tepelné oběhy v elektrárnách.
6. Regulace na straně spotřeby.
7. Výpočet uzemnění uzlu transformátoru.
8. Model turbogenerátoru.
9. Simulace práce TG do izolované soustavy.
10. Elektrizační soustava.
11. Základní ukazatele ES ČR.
12. Kodex přenosové soustavy.
13. Kodex distribuční soustavy.
14. Podpůrné a systémové služby.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKOI_BO Před zařazením do oboru V
BKOI2 Informatika a počítačové vědy V
BKOI1 Počítačové systémy V
BKOI3 Softwarové systémy V
BKEEM2 Elektrotechnika a management V
BKEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKKYR_BO Před zařazením do oboru V
BKKYR1 Robotika V
BKKYR3 Systémy a řízení V
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BKKME2 Multimediální technika V
BKKME1 Komunikační technika V
BKKME_BO Před zařazením do oboru V
BKKME4 Síťové a informační technologie V
BKKME3 Aplikovaná elektronika V
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BWM(ECTS)-D Web a multimedia V
BMI(ECTS)-D Manažerská informatika V
BKSTMWM Web a multimedia V
BIS(ECTS)-D Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BKSTM_BO Před zařazením do oboru V
BKSTMMI Manažerská informatika V
BSI(ECTS)-D Softwarové inženýrství V
BKSTMSI Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 22.11.2017 07:47:23, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.