Popis předmětu - AD1M15TVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15TVN Technika vysokých napětí Rozsah výuky:14+6L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí z hlediska její aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15TVN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15TVN

Osnovy přednášek:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí.
2. Měření vysokých napětí.
3. Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření.
4. Elektrická pevnost izolantů.
5. Elektrické výboje v elektroenergetice.
6. Přepětí.
7. Ochrany proti přepětí.
8. Koordinace izolace.
9. Vyšetřování elektrických polí.
10. Vysokonapěťová zařízení.
11. Elektrostatické odlučovače.
12. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru.
13. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů.
14. Napěťové zkoušky elektrických zařízení.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost při práci na vysokonapěťovém zařízení.
2. Měření vysokých napětí.
3. Průraz pevných izolantů.
4. Určování parametrů rázových generátorů.
5. Měření impulsního přeskokového napětí.
6. Vliv bariér na elektrickou pevnost.
7. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí.
8. Vlnové pochody na vedení.
9. Měření ferorezonance.
10. Modelování pochodů na vedení.
11. Měření na svodičích přepětí.
12. Modelování působení svodičů přepětí.
13. Rázové jevy v transformátoru.
14. Řešení vysokonapěťových příkladů.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKEEM3 Elektroenergetika P 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MKEEM1 Technologické systémy P 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2


Stránka vytvořena 19.7.2018 14:47:47, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.