Popis předmětu - AD1M15RES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje s fyzikálními a ekonomickými charakteristikami a modely elektrizační soustavy. Zabývá se optimalizací režimů, řízením činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách, řešením mimořádných stavů a hodnocením spolehlivosti. Popisuje také současný stav liberalizace trhu s energiemi a provoz zdrojů v něm.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15RES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15RES

Osnovy přednášek:

1. Statické a ekonomické charakteristiky zdrojů, statické charakteristiky zátěží, statické charakteristiky propojených soustav.
2. Predikce výkonů a diagramy zatížení.
3. Dispečinky s hierarchie řízení, smart network.
4. Výběr optimální sestavy zdrojů.
5. Ustálený chod soustavy, statické ekvivalenty.
6. Optimalizace ustáleného chodu.
7. Ekonomický dispečink.
8. Dynamika a regulace P-f, přenosové funkce soustavy, dynamika propojených soustav.
9. Použití FACTS v elektrizačním systému.
10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.
11. Vyšší funkce řízení (odhad stavu a parametrů, synchronizovaná měření).
12. Havarijní stavy ES a jejich řešení, systémové automatiky a ochrany.
13. Hodnocení spolehlivosti provozu.
14. Dispečerské a podpůrné služby, liberalizace a obchod s energiemi.

Osnovy cvičení:

1. Příklady na statické charakteristiky a jejich použití v modelech a výpočtech.
2. Příklady algoritmizace predikce výkonů.
3. Exkurze na dispečink.
4. Příklady na algoritmizaci výběru optimální sestavy agregátů.
5. Příklad použití programu výpočtu ustáleného chodu.
6. Příklad optimalizace režimu na minimalizaci ztrát, minimalizaci nákladů.
7. Příklady na optimální rozdělování výkonu s omezeními a bez omezení.
8. Sestavení modelu regulace P-f v propojených soustavách.
9. Příklad použití FACTS v řízení soustav.
10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.
11. Příklad na odhad provozního stavu a synchronizované fázory.
12. Model provozu v ostrovním režimu.
13. Výpočet kriterií hodnocení spolehlivosti. Aplikace metody Monte Carlo.
14. Příklady na dimenzování dispečerských služeb.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKEEM3 Elektroenergetika PO 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MKKYR1 Robotika V 2
MKKYR3 Systémy a řízení V 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.