Popis předmětu - AD1M15EST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími aplikacemi optického záření, s možnostmi využití moderních fotometrických a kolorimetrických zařízení v praxi, se zásadami řízení provozu osvětlení a návrhu soustav dynamického osvětlení i s tendencemi současného vývoje světelných zdrojů a svítidel. Cílem druhé části předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi sdílení tepla, problematikou tepelných čerpadel a řešením optimalizačních problémů v silnoproudé elektrotechnice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M15EST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15EST

Osnovy přednášek:

1. Přijímače záření. Přístroje moderní objektivní fotometrie a kolorimetrie.
2. Využití účinků optického záření v praxi.
3. Denní osvětlení. Oslunění.
4. Prostorové vlastnosti osvětlení. Charakteristiky světelného pole.
5. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení.
6. Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů.
7. Tendence ve vývoji optických soustav svítidel.
8. Teplo, teplota, zákony zachování, rovnice kontinuity, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.
9. Sdílení tepla konvekcí, použití kriteriálních vztahů pro určení součinitele přestupu tepla konvekcí.
10. Zákony sálání, konfigurační faktory, výměna tepla sáláním.
11. Výpočty složitějších případů sdílení tepla, užití SW pro FEM výpočty.
12. Tepelná pohoda člověka, problematika elektrického vytápění a klimatizace.
13. Tepelná čerpadla, výměníky tepla, úspory energie při vytápění objektů.
14. Optimalizační metody a jejich užití v silnoproudé elektrotechnice.

Osnovy cvičení:

1. Rozbor základních vztahů mezi světelně technickými veličinami.
2. Fotometrické ověřování parametrů luxmetru.
3. Měření vybraných parametrů světelných zdrojů.
4. Toková a bodová metoda výpočtu osvětlenosti.
5. Návrh osvětlovací soustavy místnosti.
6. Hodnocení oslnění.
7. Počítačové ověření návrhu osvětlení místnosti.
8. Řešení vybraných teplotních polí v SW Mathematica.
9. Určování součinitele přestupu tepla konvekcí.
10. Výpočty výměny tepla sáláním.
11. Výpočty složitějších případů sdílení tepla, užití SW pro FEM výpočty.
12. Výpočty tepelné pohody člověka, užití Mollierova diagramu vlhkého vzduchu.
13. Výpočty systémů s tepelnými čerpadly.
14. Ukázky užití optimalizačních algoritmů v silnoproudé elektrotechnice.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKEEM3 Elektroenergetika PO 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.