Popis předmětu - AD1M16MAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16MAR Marketing
Role:P, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Marketing management. Idea marketingu a jeho úloha v řízení firmy. Marketingový výzkum a marketingový informační systém. Analýza marketingových informací. SWOT analýza. Nákupní chování, užitná hodnota produktu, spokojenost zákazníka. Tržní segmentace. Marketingové plánování. Analytické metody (poziční mapa, analýza cyklu životnosti produktu, výrobková portfolia, hodnototvorný řetezec, benchmarking atd.) Volba a realizace marketingové strategie. Marketingový mix. Produktová, sortimentní a servisní politika. Kontraktační politika. Komunikační politika. Distribuční politika. Marketingový kontroling a audit, organizace marketingu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16MAR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MAR

Osnovy přednášek:

1. Management a marketing
2. Marketingová koncepce řízení firmy
3. Marketingový výzkum
4. Chování poptávajících a segmentace trhu
5. Strategické marketingové plánování
6. Analytické metody strategického plánování
7. Marketingový mix
8. Výrobková, sortimentní a servisní politika
9. Inovace, diferenciace, variace
10. Kontraktační politika, tvorba cen
11. Komunikační politika
12. Volba odbytových cest a prodej
13. Volba marketingových strategií v různých situacích
14. Postavení a organizace marketingu v rámci firmy

Osnovy cvičení:

1. Manažerský kruh, nástroje managementu
2. Koncepce managementu, marketingová koncepce
3. Marketingový výzkum - formy, metody
4. Volba metody výzkumu
5. Dotazování, hodnocení výsledku
6. Analýza silných a slabých stránek
7. Cyklus životnosti výrobku
8. Výrobkové portfolio
9. Výrobková politika firmy
10. Cenová politika
11. Volba reklamního prostředku
12. Marketingová strategie, marketingový mix
13. Závěrečný test
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
4. Kotler, P.: Marketing management. 10. rozs. vydání,Grada Publishing, Praha 2001
5. Kotler, P.: Marketing Management. 10th Edition, Prentice-Hall Inc. 2000
6. Randall, G.: Principles of Marketing, Thomson Learning 2001
7. Tomek G., Vávrová V., Vašíček, J.: Marketing v energetice, Grada Publishing, 2002
8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 1
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 21.9.2020 15:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.