Popis předmětu - AD1M16RES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií.

Cíle studia:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Obsah:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Osnovy přednášek:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb
2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
3. Energetická politika Evropské unie
4. Energie v produkční funkci
5. Územní energetická bilance
6. Energetická náročnost tvorby HDP
7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase
8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR
9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické a ekologické aspekty
11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
13. Aktuální otázky světové energetiky
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Zadání semestrální práce ve skupinách
2. Analýza roční bilance elektřiny ČR - případová studie
3. Analýza roční bilance elektřiny ČR, grafická podoba Sankeyova diagramu
4. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
5. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
6. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
7. Test, kontrola seminárních prací
8. Analýza TDD - případová studie
9. Analýza TDD - případová studie
10. Analýza TDD - případová studie
11. Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR
12. Prezentace a hodnocení semestrálních prací
13. Prezentace a hodnocení semestrálních prací
14. Rezerva

Literatura:

1. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.
2. Trh s plynem: úvod do liberalizované energetiky. Vydání první. Praha: Asociace energetických manažerů, 2015. ISBN 9788026092117.
3. Státní energetická koncepce ČR z roku 2015, dostupná na http://www.mpo.cz/dokument158012.html
4. DOLEŽAL, Jaroslav. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5
5. ČERNOCH, Filip a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6073-9.
6. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers!. Ljubljana: ACER, 2012. ISBN 978-929-5083-011.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 3
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MKKME5 Komunikační systémy V 3
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MKKME3 Elektronika V 3
MKKME2 Multimediální technika V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.