ČeskyEnglish

Popis předmětu - AD1B14IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B14IND Individuální bakalářský projekt Rozsah výuky:4L
Garanti:  Role:P Zakončení:Z
Vyučující: 
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Individuální práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných katedrou. Projekt může být zaměřen na řešení problematiky bakalářského projektu a může navazovat i na řešení diplomního úkolu a bude obhajován v rámci předmětu

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14IND

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14IND

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 26.9.2017 17:47:43, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.