Popis předmětu - AD0M15SZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav
Role:V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je získání základních znalostí o zabezpečenosti a spolehlivosti elektroenergetických systémů na základě deterministické a zejména pravděpodobnostní analýzy. Po úvodním shrnutí a rozšíření matematického aparátu pro pravděpodobnostní a statistické výpočty je hlavní pozornost zaměřena na metodiku vyhodnocování spolehlivosti těchto systémů na základě posouzení spolehlivosti dílčích prvků a jejich charakteristik v různých provozních režimech. Pozornost je rovněž věnována problematice údržby a simulaci destruktivních zkoušek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M15SZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M15SZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Přehled běžných diskrétních rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.
2. Přehled běžných spojitých rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.
3. Diskrétní a spojité stochastické procesy (Markovovské řetězce, Poissonův proces, proces obnovy) v elektroenergetice I - teorie.
4. Diskrétní a spojité stochastické procesy v elektroenergetice II - typické aplikace.
5. Rozhodovací analýza a analýza rizika, rozhodovací kritéria.
6. Pojem spolehlivosti elektroenergetického systému, ukazatelé spolehlivosti a jejich určování.
7. Metody vyhodnocování spolehlivosti systému a vliv nejistoty jejich ukazatelů.
8. Návrh přenosových systémů s ohledem na jejich spolehlivost.
9. Preventivní údržba elektroenergetických zařízení (problematika minimálních nákladů a maximální spolehlivosti).
10. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky ustálených stavů.
11. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky přechodných stavů.
12. Pravděpodobnostní analýza vybraných poruchových stavů.
13. Pravděpodobnostní analýza stability systému.
14. Metoda Monte Carlo v elektroenergetice.

Osnovy cvičení:

1. Diskrétní rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.
2. Spojitá rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.
3. Předpovědi na základě stochastických procesů.
4. Spolehlivost dílčích prvků elektroenergetických systémů a spolehlivost celku.
5. Deterministické a stochastické metody pro ustálené a přechodné stavy.
6. Základní pravidla údržby v menších elektroenergetických systémech.
7. Pravděpodobnostní analýza zkratu v jednoduché elektrizační soustavě.
8. Simulace destruktivních zkoušek metodou Monte Carlo.
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Konzultace semestrálních projektů.
11. Konzultace semestrálních projektů.
12. Prezentace semestrálních projektů.
13. Prezentace semestrálních projektů.
14. Shrnutí a zhodnocení semestrálních projektů.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.