Popis předmětu - AD0M15EZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy Rozsah výuky:14+6s
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku kvality elektrické energie, kritéria jejího určování a zlepšování. Dále jsou probírány specifické otázky rozptýlených zdrojů a elektrických soustav. V závěru je student seznámen se základními obnovitelnými zdroji elektrické energie a možnostmi jejich připojení do systému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M15EZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M15EZS

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnovy přednášek:

1. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích.
2. Vyšší harmonické a meziharmonické napětí a proudy v ES.
3. Kolísání napětí a flicker.
4. Komunikace po silových vedeních, HDO, PLC technologie.
5. Filtračně kompenzační prostředky. Zlepšení účiníku v energetice.
6. Rozptýlená výroba elektrické energie.
7. Napájecí systémy pro elektrickou trakci.
8. Proudová přetížitelnost vedení.
9. Výpočet el. a mag. pole u vedení a rozvoden.
10. Vodní elektrárny.
11. Větrné elektrárny.
12. Vodíkové hospodářství, palivové články.
13. Technické zásady připojení malých zdrojů do elektrizační soustavy.
14. Řízení rozptýlené výroby el. energie.

Osnovy cvičení:

1. Výpočet energetických rušení v sítích.
2. Šíření vyšších harmonických v ES.
3. Kontrola kolísání napětí a flickeru.
4. Měření kvality elektrické energie v síti nn.
5. Měření kvality elektrické energie v síti nn.
6. Návrh filtračně kompenzační stanice.
7. Výpočet proudové přetížitelnosti vedení.
8. Výpočet el. a mag. pole u venkovního vedení vvn.
9. Návrh malé vodní elektrárny.
10. Návrh větrné farmy.
11. Měření na palivovém článku.
12. Studie připojení OZE do ES.
13. Studie připojení OZE do ES.
14. Exkurze - ČEZ obnovitelné zdroje.

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKKME2 Multimediální technika V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME3 Elektronika V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V


Stránka vytvořena 20.6.2018 07:47:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.