Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - AE0B04C0

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B04C0 Czech language 0 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout úvodní informaci o výslovnosti a struktuře češtiny a vybavit studenty základními frázemi pro komunikaci při pobytu v České republice. Kurz je určen pro úplné začátečníky, výuka probíhá na bázi angličtiny.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B04C0

Obsah:

Week 1: Introduction, Czech pronunciation Week 2: Conversation: Greetings and basic social phrases Numbers and prices Grammar: Personal pronouns, the verb TO BE, Questions and negation Week 3: C: People, my family G: Natural and grammatical gender, adjectives and pronouns Week 4: C: Daily program G: Telling time, making questions, models of verbal conjugation Week 5: C: Likes and dislikes G: Modal verbs Week 6: C: Orientation, telephone calls G: The locative singular Standard and colloquial form of Czech Week 7: C: In a restaurant G: The accusative singular (nouns and pronouns) Week 8: C: Likes and dislikes - once more G: Verbs TO LIKE, TO HAVE, TO WANT Week 9: C: Famous people G: The past tense Week 10: C: For the first time? G: Second position in a Czech sentence Adverbs expressing time Week 11: C: Apartment/flat and house G: Verbs + the accusative Week 12: C: I have never seen any UFO? G: Interrogative, indefinite and negative pronouns Prepositions+ the accusative Week 13: C: Free time G: The future tense Week 14: Revision - test, credits Requirements: A student is due to work actively during classes and work on home assignments

Osnovy přednášek:

Week 1: Introduction, Czech pronunciation Week 2: Conversation: Greetings and basic social phrases Numbers and prices Grammar: Personal pronouns, the verb TO BE, Questions and negation Week 3: C: People, my family G: Natural and grammatical gender, adjectives and pronouns Week 4: C: Daily program G: Telling time, making questions, models of verbal conjugation Week 5: C: Likes and dislikes G: Modal verbs Week 6: C: Orientation, telephone calls G: The locative singular Standard and colloquial form of Czech Week 7: C: In a restaurant G: The accusative singular (nouns and pronouns) Week 8: C: Likes and dislikes - once more G: Verbs TO LIKE, TO HAVE, TO WANT Week 9: C: Famous people G: The past tense Week 10: C: For the first time? G: Second position in a Czech sentence Adverbs expressing time Week 11: C: Apartment/flat and house G: Verbs + the accusative Week 12: C: I have never seen any UFO? G: Interrogative, indefinite and negative pronouns Prepositions+ the accusative Week 13: C: Free time G: The future tense Week 14: Revision - test, credits Requirements: A student is due to work actively during classes and work on home assignments

Osnovy cvičení:

1. týden: Úvod, výslovnost češtiny
2. týden: Konverzace: Pozdravy a základní společenské fráze, Čísla a ceny
Gramatika: Osobní zájmena, sloveso BÝT, Otázka a zápor
3. týden: K: Lidé, moje rodina
G: Přirozený a gramatický rod, přídavná jména a zájmena
4. týden: K: Program dne
G: Hodiny, tvoření otázek, typy slovesného časování
5. týden: K: Co mám a nemám rád/a G: Modální slovesa
6. týden: K: Orientace, telefonování
G: 7.pád v jednotném čísle Spisovná a hovorová forma češtiny
7. týden: K: V restauraci
G: 4.pád v jednotném čísle (u podstatných jmen a zájmen)
8. týden: K: Co mám a nemám rád/a - ještě jednou
G: Slovesa MÍT RÁD, MÍT, CHTÍT
9. týden: K: Slavní lidé
G: Minulý čas
10. týden K: Poprvé?
G: Slovosled v české větě Příslovce časová
11. týden: K: Byt a dům
G: Slovesa se 4. pádem
12. týden: K: Nikdy jsem neviděl žádné UFO?
G: Zájmena tázací, neurčitá a záporná Předložky se 4.pádem
13. týden: K: Volný čas
G: Budoucí čas
14. Opakování - test, zápočty
Požadavky k zápočtu: Aktivní práce v hodině, vypracování zadaných domácích cvičení

Literatura:

L. Holá: New Czech Step by Step, Akropolis 2005

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B04C0

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKME3 Elektronika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V


Stránka vytvořena 21.3.2018 12:47:27, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.