Popis předmětu - XP32RTS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů
Role:S Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Brabec Z. Zakončení:ZK
Přednášející:Brabec Z. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Řízení telekomunikačních systémů (Telecommunications Systems Management) je disciplina, která řeší problematiku interakce technického a podnikatelského řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32RTS

Cíle studia:

Student se seznámí s technickými, legislativními a podnikatelskými aspekty telekomunikací a jejich interakcí. Absolvent předmětu bude mít soubor informací a dovedností, který využije při práci v útvarech informačních technologií podniků či institucí.

Osnovy přednášek:

1. Telekomunikační síť a její struktura.
2. Management telekomunikační sítě.
3. Trh telekomunikačních produktů.
4. Regulace a státní správa telekomunikací.
5. Liberalizace telekomunikačního trhu a její důsledky.
6. Nejnovější vývoj v oblasti optických komunikačních systémů (seminář)
7. Segmentace telekomunikačního trhu a její důsledky.
8. Problematika efektivní obsluhy segmentů telekomunikačního trhu.
9. Struktura telekomunikačního provozovatele.
10. Klíčové aktivity telekomunikačního provozovatele.
11. Role podpůrných systémů v činnosti telekomunikačního provozovatele.
12. Formalizované metody řízení služeb ICT systémů.
13. Formalizované a standardizované metody procesního řízení v telekomunikacích.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Khader, M. - Barnes, W.: Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, 1999
[2] Jones, N.V.: Telecommunication Management. Virtualbookworm.com Publishing, 2004
[3] Sylaby přednášek

Požadavky:

Zkouška je písemná i ústní. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32RTS

Klíčová slova:

telekomunikace - telekomunikační služby - telekomunikační provozovatel - telekomunikační legislativa - telekomunikační trh - segmentace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.