Popis předmětu - XP32OSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32OSY Optické systémy
Role:S Rozsah výuky:4P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:ZK
Přednášející:Boháč L. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Optické systémy se ve stále větší míře uplatňují v sítích elektronických komunikací. Předmět dává přehled o aktuálním uplatnění optických komponent v přenosových sítích a zaměřuje se na potenciálně aplikovatelné teoretické principy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32OSY

Cíle studia:

Poskytnutí detailů o funkci některých optických prvků a sítí s výhledem do budoucnosti.

Osnovy přednášek:

1. Coherent Transmission Systems
2. Terabit Optical Superchannels
3. Extremely High Modulation Formats
4. Multicarrier Optical Transmission
5. Trasmission Systems Using Muticore Fibers
6. Elastic Networking
7. Wavelength Assignement Problems
8. Optical Burst Switched Networks
9. ROADM node architectures for Reconfigurable Optical Networks
10. Novel Architectures for Streaming and Routing
11. Semiconductor Photonic Integrated Circuit Transmitters and Receivers
12. Advances in Photodetectors and Optical Receivers
13. Implementation Aspects of Coherent Transmit and Receive Functions in Application-Specific Integrated Circuits
14. All-Optical Regeneration and Amplification

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] SACKINGER, Eduard. Broadband circuits for Optical Fiber Communication. 1st edition. New Jersey : Wiley, 2005. 453 s. ISBN 0-471-71233-7. ^ [2] CHEN, Chin-Lin. Elements of optoelectronics and fiber optics. Chicago : IRWIN, 1996. 585 s. ISBN 0-256-14182-7. ^ [3] GOFF, David R. Fiber Optic Reference Guide : A Practical Guide to Communications Technology. New York : Focal Press, 2002. 253 s. ISBN 0-240-80486-4. ^ [4] KASHIMA, Norio. Passive Optical Components for Optical Fiber Trasmission. London : Artech House, 1995. 341 s. ISBN 0-89006-775-9. ^ [5] WEINERT, Andreas. Plastic Optical Fibers : Principles, Components, Installation. Munich : Siemens, 1999. 145 s. ISBN 3-89578-135-5. ^ [6] KAMINOW, Ivan, TINGYE, Lie. Optical Fiber Telecommunications IV A : Components. Kaminw Ivan. London Academic Press 2002. 876 s. ISBN 0-12-395172-0. ^ [7] KAMINOW, Ivan, TINGYE, Li. Optical Fiber Communications: Systems and Impairments. Ivan Kaminow. London Academic Press 2002. 1022 s. ISBN 0-12-359173-9. ^

Požadavky:

Zkouška se koná formou testu, který je bodován, s maximálním počtem bodů 30.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32OSY

Klíčová slova:

optical systems

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.