Popis předmětu - A2M32MKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě Rozsah výuky:2P + 2L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout souhrnný pohled na mobilní komunikace a to v celé jejich šíři analogových i digitálních systémů. Hlavní důraz je přitom kladen na stávající sítě GSM (včetně nových doplňujících technologií) a z nich navazující přechod na sítě třetí generace (UMTS, LTE, ..). Řešena je i oblast mobilních telekomunikací založených na využití telekomunikačních satelitů a součástí přehledu jsou i veřejné a neveřejné radiové pagingové systémy a radiové sítě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M32MKS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M32MKS

Cíle studia:

Po absolvování předmětu získá student základní přehled o pevných i bezdrátových spojovacích systémech, mobilních a satelitních sítích a sítích WLAN a BWA

Osnovy přednášek:

1. Telekomunikační systémy. Bezšňůrové telefonní přístroje. Mobilní buňkové sítě - analogové systémy.
2. Cellulární sítě. Modulační techniky. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. GSM.
3. GSM - architektura systémů a podsystémů. Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE.
4. Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.
5. WiFi. 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.
6. WiMAX - 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.
7. Mobilní buňkové systémy. LTE. Struktura, standardy. Současný stav a budoucí rozvoj.
8. Mobilní buňkové systémy. Struktura, standardy. Současný a budoucí rozvoj.
9. Státní svátek.
10. Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. GNSS - GPS, Galileo, ..
11. Exkurze u mobilního operátora - dohledové centrum
12. Mobilní sítě krátkého dosahu - Bluetooth, ....Aplikace mobilních komunikací a systémů GNSS.
13. Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě. Vojenské aplikace. Veřejné pagingové systémy.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Náplň cvičení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu.
2. Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - úvod, modely přenosové cesty, pohybu uživatelů.
3. Modelování bezdrátových sítí v prostředí MATLAB - modely chybovosti kanálu, přenosu dat.
4. Zadání projektů. Úvod do laboratorních úloh.
5. Lab. č. 1 - sk. A - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.
6. Lab. č. 1 - sk. B - Datové přenosy v sítích GSM, UMTS a LTE.
7. Lab. č. 2 - sk. A - Bezdrátové sítě WiFi.
8. Lab. č. 2 - sk. B - Bezdrátové sítě WiFi.
9. Lab. č. 3 - sk. A - Navigace a lokalizace.
10. Lab. č. 3 - sk. B - Navigace a lokalizace.
11. Prezentace projektů.
12. Prezentace projektů.
13. Zápočet; náhradní cvičení.

Literatura:

1. Mouly, M., Pautet, M.-B.: The GSM Systems for Mobile Communications, 1992.
2. Bernhard H. Walke: Mobile Radio Networks. Networking and Protocols. John Wiley & Sons, Ltd. England, 1999.
3. Zoran Zvonar, Peter Jung, Karl Kammerlander: GSM Evolution towards 3rd Generation System. Kluwer Academic Publishers. England, 1999. ISBN 0-7923-8351-6.
4. Alex Brand, Hamid Aghvami: Multiple Access Protocoles for Mobile Communications, GPRS, UMTS and Beyond. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-471-49877-7.
5. Harri Holma, Antti Toskala: WCDMA for UMTS. Radio Access For Third Generation Mobile Communications. John Wiley & Sons, Ltd. England, 2002. ISBN: 0-470-84467-1.
6. Gunnar Heine, Holger Sagkob: GPRS: Gateway to Third Generation Mobile Networks. Artech House, England, 2003. ISBN: 1-58053-159-8.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: 100% aktivní účast na cvičeních (v případě neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení). Řádné vedení pracovního sešitu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M32MKS

Klíčová slova:

Bezšňůrové systémy, mobilní sítě 2 a 3 a 4 generace, lokální a metropolitní bezdrátové sítě. Cellulární (buňkové) sítě. Mobilní buňkové telefonní sítě. GSM, HSCSD, GPRS, UMTS, LTE Družicové komunikace.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 1
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 1
MPEEM3 Elektroenergetika V 1
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 1
MPKME1 Bezdrátové komunikace P 1
MPKME5 Komunikační systémy P 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací P 1
MPKME3 Elektronika P 1
MPKME2 Multimediální technika P 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 21.1.2020 11:50:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.