Popis předmětu - A3B31TES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3B31TES Teorie signálů Rozsah výuky:3+2c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních pojmů používaných pro popis a analýzu determinovaných signálů a systémů (včetně filtrů) ve spojité i diskrétní oblasti s ohledem na použití v dalších předmětech. Absolvent získá základní přehled o problematice, naučí se pracovat s pojmy, provádět jednoduchou analýzu a vybírat vhodná řešení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B31TES

Cíle studia:

Základy signálů a systémů spojitých a diskrétních v čase. Základní pojmy a práce s nimi.

Osnovy přednášek:

1. Spojité a diskrétní signály (posloupnosti ) a jejich vlastnosti, prostředky popisu
2. Spojité a diskrétní systémy (ne/linearita, kauzalita, časová invariance, dynamický systém, paměť)
3. Popis systémů v časové oblasti (imp. odezva, diferenciální a diferenční rovnice)
4. Konvoluce a korelace pro spojité a diskrétní signály a systémy, jejich význam
5. Laplaceova transformace včetně typu L-, vybrané vlastnosti
6. Fourierova transformace, Fourierovy řady, souvislosti
7. Diskrétní Fourierova transformace (DFT), vybrané vlastnosti
8. Z-transformace a vybrané vlastnosti
9. Použití lineárních integrálních transformací pro popis systémů, přenosová funkce, frekvenční charakteristika
10. Vzorkování a tvarování signálu, překrývání spekter, mapování mezi spojitými a diskrétními systémy
11. Typy, vlastnosti, principy návrhu a příklady realizací analogových filtrů
12. Návrh, simulace a příklady použití číslicových FIR a IIR filtrů, lineární a nelineární fáze
13. Kvantování signálu a koeficientů filtrů a jeho důsledky - šum a mezní cykly
14. Modulace

Osnovy cvičení:

1. Spojité a diskrétní signály, jejich generování v MATLABu a SIMULINKu
2. Popis systémů a prostředky simulace systémů
3. Příklady jednoduchých systémů a jejich simulace
4. Konvoluce pro spojité a diskrétní signály, prostředky pro výpočet
5. Použití a vybrané vlastnosti Laplaceovy transformace
6. Použití Fourierovy transformace a řad
7. DFT, výpočet, vlastnosti, vztah k Fourierovým řadám a spojité transformaci
8. Použití z-transformace, základní vztahy a vlastnosti
9. Přenosová funkce, frekvenční charakteristika (Bode) pro systémy (filtry) 1. řádu a 2. řádu
10. Vzorkování a tvarování signálu, vztahy mezi analogovými a číslicovými filtry
11. Návrh analogových filtrů
12. Návrh a simulace číslicových filtrů
13. Kvantování signálu, mezivýsledků a koeficientů, ilustrace důsledků
14. Modulace

Literatura:

1. A. V. Oppenheim, A. S. Wilsky with S. H. Nawab: Signals and Systems. Prentice-Hall, Second Edition, 1997.
2. S. W. Smith: The Scientists and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. California Technical Publishing, 1999. dostupná na webu viz stránky předmětu
3. G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall, 6th Edition,2009.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce a zápočtu, studijní materiály a další informace jsou na http://amber.feld.cvut.cz/wiki/a3b31tes

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B31TES

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR1 Robotika P 2
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P 2
BPKYR3 Systémy a řízení P 2
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2
BPOI1 Počítačové systémy V 2
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 2
BPOI3 Softwarové systémy V 2
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 2
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 2
BPKME5 Komunikace a elektronika V 2
BPKME4 Síťové a informační technologie V 2
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 2
BPKME2 Multimediální technika V 2
BPKME1 Komunikační technika V 2
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 2
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 2
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 2
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 2
BWM(ECTS) Web a multimedia V 2
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 2
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 2


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.