Popis předmětu - A0M31ZLE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Havlík J. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Havlík J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Absolventi předmětu získají základní přehled o možnostech využití elektronických přístrojů v biomedicínských aplikacích. Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Studenti se seznámí se strukturami a funkčními bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů a s jejich využitím v klinické praxi, především s elektrokardiografy, kardiostimulátory a defibrilátory, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařskými monitory, přístroji pro měření krevního tlaku a průtoku krve, spirometry a pulsními oximetry, základy ultrazvukových diagnostických systémů, pokročilými zobrazovacími metodami, radioterapií a stereotaktickou radiochirurgií a telemedicínskými aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M31ZLE

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Osnovy přednášek:

1. Základy fyziologie
2. Biologické signály, artefakty biologických signálů
3. Struktura a typy lékařských přístrojů, elektrody pro snímání biologických potenciálů
4. Zesilovače biologických signálů
5. Elektrokardiografie
6. Kardiostimulátory, defibrilátory
7. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve
8. Elektroencefalografie
9. Elektromyografie, měření tělesné teploty
10. Spirometrie, pulsní oximetrie
11. Ultrazvukové diagnostické přístroje
12. Pokročilé zobrazovací metody - RTG, CT, MRI, PET
13. Radioterapie, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamma nůž
14. Telemedicína

Osnovy cvičení:

1. Úvodní seznámení s předmětem, MicroCap - seznámení se systémem
2. Vlastnosti elektrod pro snímání biologických potenciálů
3. Zesilovače biologických signálů
4. Výklad k laboratorním úlohám
5. Laboratorní úloha
6. Laboratorní úloha
7. Laboratorní úloha
8. Laboratorní úloha
9. Telemedicína
10. Telemedicína
11. Telemedicína
12. Prezentace samostatných prací
13. Prezentace samostatných prací

Literatura:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
2. Chmelař, M.: Lékařská technika I. CERM, Brno, 1995.
3. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
4. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M31ZLE

Klíčová slova:

lékařská elektronika, lékařská technika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.