Popis předmětu - A1B14TP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B14TP1 Projekt v týmu
Role:P Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Týmová práce ve formě projektu. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících s návrhem a realizací komponent elektrických pohonů nebo tranzistorových měničů a spínaných zdrojů. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Projekt bude doprovázen tématicky zaměřenými přednáškami a konzultacemi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14TP1

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FELČVUT v Praze, Praha, 2007
3. Zeman, K., Peroutka, Z., Janda, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory,
skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2004
4. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony střídavými motory a polovodičovými měniči,
skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2002

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14TP1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.