Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A1M14PO2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Vzorkované systémy, diferenční rovnice a Z transformace, diskrétní funkce a přenos, číslicové řízení, regulátory PSD, signálové procesory pro pohony, vlastnosti, poměrné jednotky, normalizace, skalární řízení as. motoru, realizace vektorového řízení asynchronního motoru a motoru s PM, digitální komunikace mezi počítači v pohonech a v trakci. Jízdní odpory pro jízdu na kolejích a po pneumatikách. Určení výkonu trakčních motorů a spotřeby energie pro zadanou zátěž a trať. Elektromobily a hybridní automobily. Vozidla městské hromadné dopravy: elektrobusy, trolejbusy, tramvaje, metro. Elektrické a dieselelektrické lokomotivy. Polovodičové měniče pro elektrická vozidla, napájení elektrických drah, akumulátory.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14PO2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14PO2

Osnovy přednášek:

1. Vzorkované systémy, diferenční rovnice a Z transformace, diskrétní funkce a přenos.
2. Číslicové řízení, vztah diferenční rovnice k řídícímu algoritmu, číslicové
regulátory PSD a jejich nastavování.
3. Signálové procesory pro pohony, vlastnosti, rozšíření CPU pro číslicové řízení.
4. Poměrné jednotky, normalizace, skalární řízení asynchronního motoru
5. Realizace vektorového řízení asynchronního motoru a motoru s permanentními
magnety.
6. Digitální komunikace mezi počítači v pohonech a v trakci. Přehled užívaných
technologií.
7. Jízdní odpory, trakční výkon a spotřeba trakční energie. Druhy trakčních pohonů.
8. Vozidla s hybridním pohonem, druhy hybridního pohonu a jeho vlastnosti.
9. Elektromobily a elektrobusy. Akumulátory energie pro elektromobily a elektrobusy.
10. Vozidla lehké trakce: trolejbusy a tramvaje.
11. Metro a elektrické motorové vozy.
12. Elektrické lokomotivy.
13. Dieselelektrické lokomotivy, napájení elektrických drah.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Bezpečnost při práci v laboratoři. Vývojový systém MPLAB a C30.
2. Signálový procesor dspic30, programování číslicového filtru, ladění v simulátoru
C30.
3. Signálový procesor dspic30, programování PS regulátoru, ladění v jednotce MC1.
4. Signálový procesor dspic30, programování třífázového modulátoru, ladění v jednotce MC1.
5. Skalární řízení asynchronního motoru signálovým procesorem, dspic30 a MC1, demo
a jeho analýza.
6. Vektorové řízení asynchronního motoru signálovým procesorem, dspic30 a MC1, demo
a jeho analýza.
7. Metodika určení výkonu trakčních motorů a spotřeby energie pro zadanou zátěž a zadanou trať; zadaní semestrální úlohy.
8. Měření na modelu hybridního pohonu na pracovišti VCJB.
9. Exkurze.
10. Měření na trakčním pohonu v laboratoři.
11. Exkurze.
12. Měření na reálném elektromobilu.
13. Kontrola vypracované semestrální úlohy a zpracovaných protokolů, udělení zápočtů.
14. Rezerva.

Literatura:

1. Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489.
2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003.
ISBN-8024705079.
3. Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Praha: NADAS. 1975.
4. Chan, C. C., Wong Y. S.: The state of the art of Electric Vehicles Technology.
IPEMC 2004.
5. Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München,
Oldenburg Industrieverlag, 2008.
6. Studijní materiály na serveru http://motor.feld.cvut.cz .

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Prezence podle studijního řádu.
2. Vyřešení semestrální úlohy.
3. Řádně zpracovaní protokolů z měření.
Podmínky pro připuštění ke zkoušce: Zápočet zapsaný v KOSu a v indexu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14PO2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPEEM1 Technologické systémy P 2
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2
MPEEM3 Elektroenergetika P 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR1 Robotika V 2


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.