Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A1M14VE2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Lettl J. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače, softstartéry, pulsní řízení odporu, katodická ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě, struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, principy vektorové regulace a přímé regulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14VE2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14VE2

Osnovy přednášek:

1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu
2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci
3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagram pro odporovou zátěž a pro indukční zátěž, zpětné vlivy
na napájecí síť
4. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače,
svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev
5. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry
6. Pulsní řízení odporu, katodická a jiné způsoby ochrany proti elektrochemické korozi
7. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, mezní hodnoty,
dovolená pracovní oblast
8. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače,
realizace trojfázového tranzistorového střídače v můstkovém zapojení
9. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace
10. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů
souřadnic a používané matematické modely
11. Princip přímého řízení momentu, základní struktury
12. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu
a napěťového typu
13. Principy řízení a návrhu maticových měničů
14. Jištění výkonových polovodičových měničů proti proudovému přetížení, ochrana proti vnějšímu
a komutačnímu přepětí

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží
3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud
4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače
5. Rezonanční sériový můstkový střídač
6. Rezonanční paralelní můstkový střídač
7. Kompenzační obvod s usměrňovačem
8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí
9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži 10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži 12. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem
s šířkově pulzní modulací výstupních napětí
11. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí
13. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14VE2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPEEM1 Technologické systémy P 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 3
MPEEM3 Elektroenergetika P 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR1 Robotika V 3


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.