Popis předmětu - A4B38DSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován technologiím přenosu dat v distribuovaných systémech, jsou uvedeny základní principy a jejich aplikace. Je představen referenční model ISO/OSI, uvedeny základní vlastnosti a parametry fyzických (metalického, optického a rádiového) komunikačních kanálů. Dále je představena teorie informace a její základní aplikace v oblasti přenosu dat. Jsou vysvětleny základní termíny a modely z oblasti datové komunikace, popsány základní technologie pro sběr a přenos dat a druhá polovina předmětu je věnována podrobnému seznámení s široce rozšířenými technologiemi distribuovaných systémů (Ethernet, WiFi, Bluetooth, ZigBee ...). V závěru jsou podrobně popsány základní funkční principy protokolů rodiny TCP/IP.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B38DSP

Osnovy přednášek:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, aplikační parametry
3. Analogové a digitální modulace, principy, vlastnosti, využití
4. Metody přístupu ke sdílenému médiu a jejich charakteristiky, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie DS
5. Kódování (kanálové, detekce a opravy chyb, šifrování )
6. Počítačové sítě (především IEEE 802.3), varianty, aktivní prvky, zajištění determinismu
7. Průmyslové distribuované systémy - vybrané standardy a jejich vlastností
8. Bezdrátové sítě I (IEEE 802.11, IEEE 802.16)
9. Bezdrátové sítě II (IEEE 802.15, ZigBee, Bluetooth, RFID)
10. Modemy (PSTN, xDSL, GSM, PLC, kabelové, rádiové) a jejich aplikace v DS
11. Propojování distribuovaných systémů, směrování v lokálních sítích, metody řízení datového toku
12. Základy TCP/IP (ARP, RARP, DNS)
13. Protokoly relační a prezentační vrstvy
14. Aplikace distribuovaných systémů (datové a komunikační sítě, řídicí systémy, geograficky rozsáhlé systémy sběru dat, sítě ve vozidlech a letadlech)

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, bezpečnost, seznámení s úlohami.
2. Modemová komunikace
3. Frekvenční spektra modulovaných signálů.
4. Měření parametrů optických vláken.
5. Sběrnice RS 485.
6. Modulární optický telemetrický systém.
7. Digitální modulace pro bezdrátové sítě.
8. Predikce a ověření pokrytí signálu bezdrátových senzorových sítí.
9. Distribuovaný systém CAN.
10. Přenos dat po napájecí síti.
11. Simulace přenosového kanálu v prostředí Matlab.
12. Ověření vlastností sítě ZigBee.
13. Deterministická komunikace v sítích Ethernet.
14. Zhodnocení cvičení, zápočty.

Literatura:

[1] Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931
[2] Elsenpeter, R.C.: Optical Networking, McGraw-Hill 2001, ISBN 978-0072193985
[3] Sohraby, K.: Wireless. Sensor Networks: Technology, Protocols and Applications, John Wiley & Sons 2007, ISBN 978-0471743002

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4B38DSP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKYR1 Robotika V 4
BPKYR3 Systémy a řízení V 4
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 4
BPKME1 Komunikační technika V 4
BPKME2 Multimediální technika V 4
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 4
BPKME4 Síťové a informační technologie V 4
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 4
BPKME5 Komunikace a elektronika V 4
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BPOI_BO Před zařazením do oboru PO 4
BPOI1 Počítačové systémy PO 4
BKSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSTMMI Manažerská informatika V 4
BPSTMWM Web a multimedia V 4
BPSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 4
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BWM(ECTS) Web a multimedia V 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 4
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 4


Stránka vytvořena 21.6.2018 17:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.