Popis předmětu - A3M35OFD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce Rozsah výuky:3P+1C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu bude seznámit posluchače s popisem neurčitosti nepozorovatelných veličin (parametrů a stavu dynamického systému) jazykem teorie pravděpodobnosti a s metodami jejich odhadování. Na základě bayesovské formulace problému bude analyzována metodika racionálního chování v prostředí s neurčitostí a budou odvozeny odvozeny algoritmy pro odhadování parametrů ARX modelů a Kalmanův filtr, včetně jejich rozšířených verzí. Bude ukázána numericky robustní implementace algoritmů použitelná při řešení reálných aplikačních problémů v oblasti průmyslových regulací, robotiky a avioniky . Bude ukázána extenze metod pro lineární gaussovské systému na obecnější problémy použitím metod Monte Carlo. Dále bude v předmětu zahrnuto využití vícemodelového přístupu k řešení problému detekce a izolaci poruch v systému a úvod do adaptivního řízení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M35OFD

Osnovy přednášek:

1. Formulace problému, metody odhadování
2. Bayesovský přístup k popisu neučitosti
3. Model dynamického systému, pravděpodobnostní definice stavu
4. Identifikace parametrů ARX modelu
5. Sledování časově proměnných parametrů, metody zapomínání, zabudování apriorní informace.
6. Numericky robustní implementace algoritmů pro odhadování parametrů v reálném čase
7. Stochastický systém, Kalmanův filtr.
8. Kalmanův filtr pro barené šumy, rozžířený Kalmanův filtr, adaptivní Kalmanův filtr.
9. Stochastické dynamické programování, princip ekvivalence určitosti.
10. Adaptivní řízení, opatrné a důvěřivé strategie řízení, duální řízení a jeho aproximace.
11. Pravděpodobnostní metody detekce a izolace poruch
12. Využití vícenásobných modelů
13. Nelineární odhadování, lokální aproximace
14. Globální aproximace Kalmanova filtru metodou Monte Carlo

Osnovy cvičení:

Náplní cvičení je práce na zadaných projektech. .

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=14

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPEEM1 Technologické systémy V 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MPEEM3 Elektroenergetika V 3
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MPKYR3 Systémy a řízení PO 3


Stránka vytvořena 13.12.2019 12:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.