Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A0B38SES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B38SES Senzorové sítě Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá informatickými aspekty senzorových sítí (zejména bezdrátových). Zaměřuje se na otázky distribuovaného zpracování dat v senzorových sítích a problémy, ve kterých se senzorové sítě odlišují od běžných počítačových. V laboratorních cvičeních studenti implementují senzorovou síť malého rozsahu pro konkrétní aplikaci v rámci samostatné projektové úlohy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B38SES

Osnovy přednášek:

1. Úvod: motivace, senzory, MEMS, sběr dat
2. Architektury senzorových sítí, bezdrátové senzorové sítě
3. Přenosová média, protokoly
4. Správa senzorových sítí
5. Programovací přístupy v senzorových sítích (databázový, aktivní senzory, aktivní sítě)
6. Systémy umělého vnímání (Electronic Head)
7. Routování v bezdrátových senzorových sítích
8. Zpracování signálů v senzorových sítích
9. Výpočetní a síťové aspekty distribuovaných senzorových sítí
10. Kooperativní zpracování dat v senzorových sítí
11. Bezpečnost, spolehlivost a odolnost proti chybám a útokům
12. Lokalizace a sledování v bezdrátových senzorových sítích
13. Navrhování senzorových sítí, energetická omezení (Smart Dust)
14. Aplikace senzorových sítí

Osnovy cvičení:

1. Zadání samostatné úlohy, organizace a harmonogram cvičení, bezpečnost práce
2. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
3. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
4. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
5. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
6. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
7. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
8. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
9. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
10. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
11. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
12. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
13. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha
14. Prezentace výsledků samostatných úloh, zápočty

Literatura:

[1] Sohraby, Kazem et al.: Wireless sensor networks technology, protocols, and applications. Hoboken: John Wiley, 2007. ISBN 9780470112762
[2] http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/homepage/?isbn=9780470112762
[3] Swami, Ananthram et al.: Wireless sensor networks: signal processing and communications. Hoboken: Wiley, 2007. ISBN 9780470061794
[4] http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/116324919

Požadavky:

Studijní literatura je v angličtině.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A0B38SES

Klíčová slova:

sítě, senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI1 Počítačové systémy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.