Popis předmětu - A3M38MSZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je rozšíření základních znalostí o senzorech o poznatky nutné pro vývoj senzorů a návrh senzorických systémů. Náplň předmětu odráží jak perspektivní principy senzorů, tak i metody komplexního zpracování výstupních signálů senzorů. Senzory a senzorové systémy jsou ukázány v konkrétních aplikacích, přednášky doplňují i význační odborníci z praxe. Cvičení jsou zaměřena na komplexní měření parametrů senzorů fyzikálních veličin a zejména na zpracování poskytované informace pomocí pokročilých metod zpracování signálu. Studenti si zároveň vyzkouší návrh senzoru metodou FEM včetně jeho experimentálního ověření. Tematika optických senzorů a jejich aplikací je podrobně rozvedena v navazujícím předmětu Videometrie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38MSZ

Osnovy přednášek:

1. Principy senzorů, základní parametry. MEMS.
2. Materiály pro senzory a jejich měření.
3. Modelování a návrh senzorů.
4. Nejistoty a jejich šíření, metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.
5. Identifikace, kalibrace a testování senzorů, etalony.
6. Korekce statických a dynamických chyb, inteligentní senzory.
7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.
8. Senzorové sítě a senzorová pole. Napájení a buzení senzorů.
9. Elektromagnetická kompatibilita, stínění. Senzory pro lékařskou diagnostiku.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.
12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.
13. Použití senzorů v geofyzice a archeologii.
14. Technologie výroby senzorů.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, seznámení s úlohami
2. Modulace a synchronní detekce - měření vibrací
3. Měření krouticího momentu, tenzometrické váhy
4. Bezkontaktní měření polohy, kalibrace ultrazvukového senzoru
5. Polovodičové teploměry: charakterizace a linearizace senzoru
6. Korelační měření: FFT a vzájemná korelace
7. Návrh senzoru metodou FEM
8. MEMS senzory - akcelerometr
9. Měření průtoku tekutin a hladiny, ověření návrhu senzoru
10. Měření hmotnostního průtoku plynů - zpětnovazební systém
11. Magnetické senzory: elektronický kompas, otáčkoměr
12. Měření vlhkosti, rosného bodu - polymerní sondy
13. Bezdotykové měření teploty, zdroje chyb
14. Senzory pro analýzu plynů

Literatura:

[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006)
[3] http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/sz/
[4] Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8
[5] Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. Springer 2004
[6] Ripka P. (ed.): Magnetic Sensors and Magnetometers. Artech 2001

Požadavky:

Základní kurzy fyziky, elektrických obvodů a senzorů a přístrojové techniky.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38MSZ

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika PO 4
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 4
MPKME5 Komunikační systémy V 4
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 4
MPKME3 Elektronika V 4
MPKME2 Multimediální technika V 4
MPEEM1 Technologické systémy V 4
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 4
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 4
MPEEM3 Elektroenergetika V 4
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 4


Stránka vytvořena 21.1.2020 12:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.