Popis předmětu - A1M16FIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16FIM Finanční management Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota a investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice, krátkodobé financování, řízení hotovosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16FIM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16FIM

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Je NPV důležité? Základy úrokového počtu.
2. Anuita, perpetuita, úročení.
3. Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly. NPV a IRR. Pastičky IRR.
4. Určení a použití toku hotovosti. Volba doby porovnání.
5. Současná hodnota obligací a akcií.
6. Zahrnutí inflace do výpočtu NPV. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.
7. Analýza projektu, scénáře a rozhodovací stromy.
8. Výnos a riziko, teorie portfolia.
9. Přímka kapitálového trhu, model CAPM, systematické a nesystematické riziko.
10. Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky.
11. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
12. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
13. Durace, volalita, hedging, futures, termínové kontrakty a swap.

Osnovy cvičení:

1. Opakování tabulkového procesoru se zaměřením na finance.
2. Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
3. Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
4. Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
5. Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
6. Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
7. Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
8. Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
9. Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
10. Semestrální test.
11. Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice. Odevzdání sem. projektu.
12. Reálné opce, oceňování reálných opcí.
13. Vyhodnocení semestrálního projektu. Zápočet.

Literatura:

1. Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press 2005
2. Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999
3. Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1990
4. Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998
5. Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-management

Požadavky:

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor study https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 21.1.2020 11:50:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.