Popis předmětu - A1M16EKL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16EKL Ekologie a ekonomika
Role:P, V Rozsah výuky:3+1s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí. Trvale udržitelný rozvoj. Globální, regionální a lokální ekologické problémy. Skleníkovy efekt, klimatické změny a globální souvislosti. Fosilní paliva, jaderný palivový cyklus a životní prostředí. Systémové a ekonomické aspekty obnovitelných zdrojů energie. Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie. Ekonomická efektivnost projektů na užití OZE. Nástroje pro regulaci činností vzhledem životnímu prostředí. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí. Externality. Environmentální indikátory a stav ŽP v ČR.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16EKL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16EKL

Osnovy přednášek:

1. Vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
2. Globální ekologické problémy a demografické, ekonomické, politické aspekty
3. Skleníkový efekt, klimatické změny, obchodování s emisními povolenkami
4. Vlivy a účinky na životní prostředí
5. Fosilní paliva a životní prostředí
6. Jaderný palivový cyklus a životní prostředí
7. Ekonomické aspekty nakládání s radioaktivními odpady
8. Systémové aspekty užití obnovitelných zdrojů energie
9. Schémata podpor užití obnovitelných zdrojů energie
10. Ekonomická efektivnost projektů využívajících obnovitelné zdroje energie
11. Nástroje státu pro regulaci činností ve vztahu k životnímu prostředí
12. Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí
13. Externality, externí náklady, jejich stanovení a užití
14. Environmentální indikátory a stav životního prostředí v ČR

Osnovy cvičení:

1. Názory na ekologické problémy
2. 3. Aktuální ekologické problémy - diskuze
4. 5. Trvale udržitelný rozvoj - diskuze
6. 7. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 1.
8. 9. Ekonomická efektivnost projektu na užití obnovitelných zdrojů energie 2.
10. 11. Aktuální problémy ochrany životního prostředí v ČR
12. 13. Zápočet
14.

Literatura:

1. Knápek,J. - Geuss, E: Ekologie a ekonomika. Skriptum CVUT FEL, 2000
2. Cunnigham, W. - Cunnigham, M. - Saigo, B,: Environmental Science. McGraw-Hill, 2003
3. Environmentální výhled OECD. Ministerstvo životního prostředí, 2002
4. Šauer, P. a kol.: Náklady na ochranu životního prostředí. Oeconomia. Praha 2005
5. Kol. autorů: Obnovitelné zdroje energie. ČEZ 2007.

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekologie-a-ekonomika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 3
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 3
MPKME5 Komunikační systémy V 3
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 3
MPKME3 Elektronika V 3
MPKME2 Multimediální technika V 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MPKYR1 Robotika V 3
MPKYR3 Systémy a řízení V 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.