Popis předmětu - A1M16EUE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16EUE Ekonomika užití energie
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16EUE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16EUE

Osnovy přednášek:

1. Energetická legislativa v ČR související s hospodaření energií
2. Postavení energetických podniků v ekonomice ČR
3. Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku
4. Energetická náročnost jednotlivých forem energie
5. Odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie
6. Energetické charakteristiky agregátu
7. Druhotné energetické zdroje
8. Energetická potřeba (bilance) jednotlivých forem energie podniku
9. Dynamické modelování potřeb a analýza diagramu potřeb jednotlivých forem energie
10. Návrh opatření a optimalizace provozních řežimů agregátů
11. Ekonomické hodnocení energetických úspor, optimalizace opatření a tvorba varianta
12. Finanční analýza energetického hospodářství a strategické rozhodování
13. Energetický audit a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
14. Ceny a tarify

Osnovy cvičení:

1. Případová studie: Efektivnost provozu vodní elektrárny v rámci výrobního podniku
2. Případová studie: Efektivnost provozu fotovoltaické elektrárny v rámci výrobního podniku
3. Případová studie: Spotřeba energie v závislosti na pracovním režimu plynové pece
4. Případová studie: Energetický audit průmyslového podniku
5. Případová studie: Energetický audit budovy
6. Případová studie: Energetický audit sídelního celku
7. Případová studie: Náročnost tepla v průmyslovém podniku
8. Případová studie: Energetická náročnost jednotlivých forem energie
9. Případová studie: Optimalizace provozu energetických systémů - kritéria hodnocení
10. Případová studie: Optimalizace provozu kogenerační jednotky
11. Případová studie: Optimalizace energetického zásobování sídelního celku
12. Případová studie: Metodika návrhu opatření energetických úspor
13. Případová studie: Metodika retrofit survey
14. Zápočet

Literatura:

1. Srdečný K., Macholda F.: Úspory energie v domě. Grada 2004.
2. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.
3. Starý, O., Vašíček, J.: Ekonomické hodnocení energetických investic, sborník semináře ČEZ, RAEN, 2000.
4. Knápek, J., Gauss, E.: Ekologie a energetika. Skriptum ČUVT 2000, ČVUT, FEL 2000.
5. Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš: Energetický audit budov. JAGA Group, 2003.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-uziti-energie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MPKME5 Komunikační systémy V 2
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MPKME3 Elektronika V 2
MPKME2 Multimediální technika V 2
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky PO 2
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 2
MPKYR1 Robotika V 2
MPKYR3 Systémy a řízení V 2
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 2


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.