Popis předmětu - A0M17NKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Polívka M. Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13117 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Základy praktického návrhu antén pro specifická frekvenční pásma, modelování, návrh a konstrukce antén a anténních systémů. Dále budou uskutečňována měření a studenti seznámeni s měřicími metodami v anténní laboratoři. Návrh bude uskutečňován na základě profesionálních softwarových nástrojů pro návrh antén.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17NKA

Cíle studia:

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikované použití.

Osnovy přednášek:

1. Mikropáskové antény
2. Malé antény I.
3. Malé antény II.
4. Antény s postupnou a vytékající vlnou
5. Antény pro RFID a nositelné antény
6. Reflektorové antény
7. Šroubovicové antény
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén
10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice
12. Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Osnovy cvičení:

1. Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)
2. EM modelování antén
3. Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)
4. Malé antény, řešení projektové úlohy
5. Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment
6. Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)
7. Reflektorové antény, řešení projektových úloh
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén
10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance
12. Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Literatura:

1. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2. Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3. Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
4. Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
5. Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
6. Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7. Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M17NKA

Klíčová slova:

antény

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 19.8.2019 17:51:33, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.