Popis předmětu - A1M16LOG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16LOG Podniková logistika
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Logistika jako integrovaný systém v rámci řízení podniku. Logistika jako součást strategie podniku. Principy moderních logistických koncepcí a směru. Management, kooperace na logistickém řetezci, integrované řídící systémy. Postupy při organizování toku a výpočtech základních logistických veličin. Trh logistických služeb Logistické integrace včetne jejich právních, ekologických a ekonomických aspektů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16LOG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16LOG

Osnovy přednášek:

1. Pojetí logistiky a její vývoj.
2. Řízení toku materiálů.
3. Prvky logistického systému, podnikatelský řetězec, logistické vazby.
4. Zákaznický servis.
5. Logistické náklady.
6. Dopravní systémy.
7. Logistické technologie.
8. Pasivní prvky logistických systémů.
9. Aktivní prvky logistických systémů.
10. Logistické funkce.
11. Informační toky na logistickém řetězci.
12. Elektronický trh.
13. Moderní trendy v logistice.
14. Plánování, realizace a vyhodnocování logistických projektů.

Osnovy cvičení:

1. Úkoly a pojetí logistiky.
2. Logistické řetezce.
3. Organizace logistiky v podniku.
4. Integrace materiálového toku.
5. Volba dopravního systému.
6. Volba skladovacího a prodejního systému.
7. Ukazatele ekonomického hodnocení.
8. Formy elektronického obchodování.
9. Elektronický trh.
10. Aplikace B2C.
11. Aplikace B2B.
12. Efektivnost elektronického obchodu.
13. Nové směry, příklady z praxe.
14. Vazby na CRM.

Literatura:

1. Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996
2. Sixta, J., Mačát V.: Logistika - teorie a praxe. CP Books 2005
3. Pernica, P.: Logistika pro 21. století. Radix, Praha 2004

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/podnikova-logistika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MPKME5 Komunikační systémy V 1
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MPKME3 Elektronika V 1
MPKME2 Multimediální technika V 1
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 1
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MPKYR1 Robotika V 1
MPKYR3 Systémy a řízení V 1
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.